Kontakt

Związek Stowarzyszeń Grupa Robocza FSC-Polska
al. Wojska Polskiego 25/906
65-950 Zielona Góra

tel.: 68 4547004
e-mail: sekretariat@fsc.pl
Fax: 68 4141704