OKF OKNA I DRZWI

wpis podstawowy

System adapterów fasadowych esco FERRO-WICTEC 50-1

Dane techniczne
- adapter fasadowy w formie nakładki na podkonstrukcję ze stali
- krótki czas fabrykacji - szklenie na sucho
- lepsze doszczelnienie poprzez zachodzące na siebie uszczelki w obszarze przecięcia rygla ze słupem.
- możliwe zastosowania do fasad pionowych, fasad poligonalnych do 30 stopni, do przeszkleń ukośnych
- wysoki stopień izolacyjności cieplnej
- grubość wypełnień do 59mm - szerokość zabudowy 50mm


powrót