Euro 7000

  • sześcio komorowa budowa profili
  • możliwość stosowania skrzydeł prostych i półzlicowanych
  • zaokrąglone kontury profili
  • możliwość stosowania pakietów dwuszybowych i trzyszybowych
  • współczynnik przenikania ciepła dla okna referencyjnego* Uw = 1,0W/m2*K (dla szyby Ug = 0,7 W/m2*K)
  • przyjazne środowisku poprzez zastosowanie bezołowiowych stabilizatorów


powrót