Euro 7000 Deluxe

  • Sześcio komorowa budowa profili
  • Możliwość stosowania skrzydeł prostych i półzlicowanych
  • Zaokrąglone kontury profili
  • Możliwość stosowania pakietów dwuszybowych i trzyszybowych
  • Współczynnik przenikania ciepła dla okna referencyjnego*
  • Uw = 1,0W/m2*K (dla szyby Ug = 0,7 W/m2*K)
  • Przyjazne środowisku poprzez zastosowanie bezołowiowych stabilizatorów


powrót