OKNOLAND Sp. z o.o.

wpis podstawowy

Mc-Wall (fasady)

System lekkiej ściany osłonowej. Ściana osłonowa MC-Wall składa się z pionowych słupów i poziomych rygli połączonych ze sobą za pomocą trzpieni wykonanych ze stali nierdzewnej. 2 lub 3 łączniki ¨ 6 ze stali nierdzewnej przypadające na jeden węzeł zapewniają bardzo wysoką nośność połączenia słup-rygiel, zarówno w płaszczyźnie oddziaływania parcia wiatru, jak i w płaszczyźnie obciążenia wypełnieniem.
Nie koliduje to z możliwością zastosowania tradycyjnych wsporników rygli, bądź mocowania ich tylko
za pomocą wkrętów od czoła.

Rygle izolowane są poprzez przekładkę termiczną zaciskaną w firmie Aliplast na etapie produkcji profili. Eliminuje to możliwe do wystą-pienia błędy wynikające z montażu przekładki termicznej na budowie. Rozwiązanie rygla zintegrowanego z przekładką termiczną znacznie przyśpiesza montaż ściany fasadowej. Dobór przekładki zależny jest od grubości wypełnienia w ścianie osłonowej.
Możliwe do zastosowania grubości wypełnień to od 2 do 31 mm w przypadku rygli z zagniecioną przekładką termiczną, i do 42 mm w ryglach z odrębną przekładką termiczną.

Konstrukcja słupa jest zawsze tradycyjna: to znaczy przekładka termiczna, listwa zaciskowa i maskująca są odrębnymi elementami.
Cała konstrukcja ściany osłonowej może być wykończona od zewnątrz różnego rodzaju listwami dekoracyjno - maskującymi o krawędziach zaokrąglonych tzw. „soft line” oraz listwami tradycyjnymi,
o kształcie prostokątnym.
 
MC-GLASS - Odmiana ściany osłonowej bez widocznych zewnętrznych elemen-tów aluminiowych.
Od zewnątrz widoczne są jedynie wypełnienia szklane oddzielone od siebie szczelinami silikonu konstrukcyjnego. W pakietach szklanych wyprofilowane są specjalne kieszenie i rynny, w które trafiają płytki montażowe, za pomocą których wypełnienia mocowane są do szkieletu ściany osłonowej.

TANAGRA - System słupowo-ryglowy. Lekka ściana osłonowa oparta na wyko-rzystaniu tego samego profila zarówno na słupy, jak i na rygle. Długość oferowanych profili dostosowana jest do indywidualnych potrzeb danego obiektu w celu zminimali-zowania odpadu materiału. Zastosowanie specjalnych teleskopowych łączników słup-rygiel utytułowanych - tylnej komorze profila, oprócz ekonomii
w zastosowanym materiale, pozwala skrócić i ułatwić cenny czas prefabrykacji i montażu.
System TANAGRA charakteryzuje się bardzo dobrą izolacyjnością termiczną.

Dostępna szeroka gama profili ryglowo-słupowych (typoszereg zmieniający się co 10 lub 20 mm), pozwala na bardzo precyzyjne dobranie kształtownika, który będzie spełniał wyma-gania wytrzymałościowe.powrót