Szkło dźwiękochłonne

Szyby zmniejszające poziom hałasu poprawiają komfort przebywania w pomieszczeniu, zwłaszcza gdy budynek znajduje się w miejscu narażonym na hałas: przy ruchliwej ulicy, torach kolejowych lub lotnisku. Izolacyjność akustyczna produkowanych obecnie okien oszklonych standardową szybą zespoloną wyrażona wskaźnikiem RA2 mieści się w przedziale 25-32 dB, a wyrażona starym współczynnikiem Rw 30-35 dB. Aby poprawić izolację akustyczną, można zastosować szyby zespolone z taflami różnej grubości, np. 4 i 6 mm, 4 i 8 mm, 4 i 10 mm, oraz zwiększyć między nimi przestrzeń wypełnioną ciężkim gazem (argon, krypton, ksenon lub dźwiękochłonny sześciofluorek siarki SF6). Izolację akustyczną okna poprawiają też szyby ze szkłem laminowanym. Są to dwie lub więcej szklanych tafli o takiej samej lub różnej grubości połączonych milimetrową warstwą folii PVB (poliwinylbutarylową) lub dźwiękochłonną żywicą. Rw takich szyb może być wyższe nawet o 5-10 dB.

Uwaga! Szkło z żywicą połączone w szyby zespolone może powodować optyczne zniekształcenia.


powrót