Ściana osłonowa MB-SR50 EFEKT

System MB-SR50 Efekt zbliżony jest wyglądem do ściany strukturalnej, dlatego od zewnątrz uzyskujemy jednolitą gładką ścianę szkła podzieloną strukturą pionowych i poziomych linii o szerokości 20 mm. System przeznaczony jest do konstruowania i wykonywania lekkich ścian osłonowych typu zawieszanego i wypełniającego, dachów, świetlików i innych konstrukcji przestrzennych. Ponieważ w systemie zastosowano szklenie strukturalne zachodzi konieczność zabezpieczenia mechanicznego naroży szyby zewnętrznej powyżej 11 m wysokości ściany.

System MB-SR50 Efekt wykorzystuje jako element nośny konstrukcję sprawdzonego i cieszącego się powodzeniem na rynku systemu ściany słupowo-ryglowej MB-SR50. Dzięki temu mamy do dyspozycji duży wybór profili słupów i rygli co ma zasadniczy wpływ na obszar zastosowania ściany, oraz maksymalne standardowe wymiary.

Rozmieszczenie punktów mocowania oraz budowa szyby jest indywidualnie ustalana w zależności od wymagań projektu. Szyby o budowie specjalnie zaprojektowanej do powyższej ściany słupowo-ryglowej stanowią integralną część powyższego rozwiązania. Zestaw szkła zbudowany jest z szyby wewnętrznej o grubości 6mm, z ramki dystansowej 16mm oraz z szyby zewnętrznej o grubości 6, 8 lub 10mm. Obie szyby są ze sobą zespolone specjalnym silikonem strukturalnym (klejem konstrukcyjnym). Spoiwo silikonowe gwarantuje, że nie nastąpi rozerwanie i rozszczelnienie zespolenia, a co za tym idzie oderwanie pakietu od konstrukcji aluminiowej. Obie tafle szkła wymagają hartowania ze względu na wytrzymałość i bezpieczeństwo konstrukcji. Istnieje również możliwość zabezpieczenia mechanicznego szyby zewnętrznej w sposób ciągły i punktowy w narożach zgodnie z indywidualnymi wymaganiami.

Dla zachowania bardzo dobrych parametrów fizyko-mechanicznych ściana jest uszczelniona sznurem polietylenowym oraz specjalnym silikonem pogodowym gwarantującym pełną szczelność, oraz doskonałą izolacyjność cieplną fasady.
Do systemu MB-SR50 Efekt można stosować elementy otwierane takie jak okna odchylne, drzwi z przegrodą termiczną MB-60 i MB-70. Poprzez zastosowanie specjalnych łączników istnieje również możliwość kształtowania ściany pod kątem.


powrót