Ściana osłonowa MB-SR50

Swoboda w projektowaniu
Dzięki bogatej ofercie profili, architekci i projektanci mogą realizować nawet najbardziej śmiałe pomysły w zakresie konstrukcji aluminiowo-szklanych.

Szerokie możliwości zastosowania
System przeznaczony jest do konstruowania i wykonywania lekkich ścian osłonowych - płaskich typu zawieszanego i wypełniającego oraz dachów, świetlików i innych konstrukcji przestrzennych.

Optymalnie dobrany kształt profili
Kształt słupów i rygli, pozwala budować estetyczne fasady z widocznymi wąskimi liniami podziału, zapewniając jednocześnie trwałość i wytrzymałość konstrukcji. Dodatkowo profile posiadają zaokrąglone zewnętrzne naroża dające tzw. efekt "soft-line". Odmianą estetyczną fasady MB-SR50 jest tzw. pozioma i pionowa linia, gdzie podkreślone są podziały - poziome lub pionowe.

Sprawdzona wytrzymałość
W zależności od podziałów oraz obciążeń zewnętrznych, system przewiduje odpowiednią ilość słupów i rygli o różnej głębokości, o momentach bezwładności Ix=55-700[cm4], dobranych w taki sposób żeby zagwarantować optymalne zużycie aluminium i obniżać skutecznie koszty materiału. Przy bardzo dużych obciążeniach wszystkie słupy można dodatkowo wzmocnić specjalnymi wewnętrznymi kształtownikami aluminiowymi, podnosząc jeszcze bardziej ich wytrzymałość.

Doskonała odporność na przenikanie wody i powietrza
System przewiduje wykonanie połączenia słup-rygiel w formie nakładkowej, co umożliwia prawidłowe odwodnienie i właściwą wentylację ściany, oraz uzyskiwanie niskich wartości współczynnika infiltracji powietrza a=0,022 m3/(h*m*daPa2/3) i szczelności na wodę do wartości różnicy ciśnień Ap=150 dPa. Wartości powyższe uzyskano po badaniach wytrzymałościowo-funkcjonalnych.

Właściwa kompensacja wydłużeń termicznych
Dzięki opracowaniu prawidłowego połączenia słup-rygiel uwzględniającego zmiany długości rygla zależne od temperatury. Dylatacja pionowa kompensowana jest przez odpowiednie zamocowanie słupów we wspornikach oraz połączeniach teleskopowych.

Znakomita izolacyjność cieplna i akustyczna
Zastosowanie ciągłej przekładki termicznej wykonanej z izolującego materiału "HPVC" oraz profilowanym uszczelkom przyszybowym z EPDM istnieje możliwość uzyskania odpowiedniej klasy izolacyjności cieplnej dla części przeźroczystej, wg DIN 4108 RMG 2.1 do 1.0. Dla podstawowego szklenia współczynnik ramy wynosi UR=2.21[W/(m2*K], co pozwala uzyskać zadawalające wartości temperatury na wewnętrznej powierzchni słupa -10 °C i ogranicza do minimum zjawisko wykraplania się pary wodnej na elementach aluminiowych.

Bezpieczeństwo pożarowe
Dzięki warstwowej budowie pasa nadprożowo-podokiennego, w którym zastosowano niepalne materiały takie jak wełna mineralna i płyty gipsowo-kartonowe, uzyskano klasyfikację ogniową w zależności od budowy FO,25(EI15)NRO, FO,5(EI45)NRO.
Brak ograniczeń w projektowaniu konstrukcji przestrzennych
Do wykonania ściany łamanej w przekroju poziomym i pionowym zastosowane zostały specjalne profile nakładkowe oraz odpowiednio ukształtowane listwy dociskowe i maskujące, co powoduje, że nie występują ograniczenia w kształtowaniu bryły przestrzennej budynku, oraz eliminuje się konieczność stosowania specjalnych słupów kątowych.

Niezawodne elementy złączne
Akcesoria dostarczane z systemem, wsporniki i łączniki aluminiowe mocujące ścianę do konstrukcji budynku wykonane są ze stopu aluminium AIMgSiO,5F22. Dzięki swojej nowoczesnej konstrukcji umożliwiają ustawienie ściany w trzech kierunkach zdecydowanie ułatwiając montaż.

Zaprojektowana kompatybilność
Cechą charakterystyczną systemu jest jego ścisłe powiązanie z systemami okienno-drzwiowymi MB-45, MB-60 i MB-70.

Pewność mocowania
System zaprojektowano tak, aby siła powodująca ewentualne wyrywanie wkręta z podpory aluminiowej słupa i rygla musiała być większa od 450 kg. Rozwiązanie to pozwala -na bezpieczną eksploatację systemu przez dziesiątki lat.

Obniżona pracochłonność
Eliminacja wszelkiego typu wycięć w bocznych płaszczyznach słupów oraz montaż wypełnienia poprzez przykręcanie listew dociskowych wkrętami samowiercącymi bez konieczności wstępnego wykonywania otworów w izolatorze pozwoliła na obniżenie pracochłonności.

Paleta kolorów
Duży wybór kolorów w palecie standardowej umożliwia zaspokojenie potrzeb najbardziej wymagających klientów. Powłoki kolorystyczne wykonywane są metodą lakierowania proszkowego lub anodowania.


powrót