WINDOWS 2000 SP. J.

wpis podstawowy

MC Fire

CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU 
System ściany słupowo-ryglowej przeznaczony do konstruowania i wykonywania lekkich ścian osłonowych przeciwpożarowych w klasie odporności ogniowej EI60. 

- szerokość wizualna słupów i rygli- 55mm 
- konstrukcja systemu oparta jest na nośnej konstrukcji szkieletowej złożonej z pionowych (słupy) i poziomych (rygle) kształtowników aluminiowych o szerokości 55 mm 
- w celu uzyskania odporności ogniowej kształtowników aluminiowych, słupy i rygle zostały wyposażone w specjalne wkłady ogniochronne 
- kształtowniki aluminiowe wypełnione masą ognioodporną 

Fasada przeciwpożarowa w wyglądzie zewnętrznym jest identyczna jak fasada słupowo-ryglowa. Pozwala nam to na wykonanie optycznie niewidocznego łączenia fasady przeciwpożarowej z fasadą standardową. Skuteczna ochrona przeciwpożarowa systemów Aliplast nie jest realizowana kosztem wyglądu zewnętrznego. Rozwiązania proponowane przez Aliplast zapewniają równocześnie maksymalne bezpieczeństwo oraz swobodę projektowania architektonicznego.


powrót