Kontakt

GUARDIAN W POLSCE Sp. z o.o.
ul. W. Korfantego 31/35
42-200 Częstochowa

[mapa]
tel.: 034 3239200
e-mail: tech_poland@guardian.com
Fax: 034 3239206

http://www.guardian-czestochowa.com http://www.sunguardglass.pl

Kategorie produktów firmy:

ClimaGuard® 1.0

Najwyższy poziom termoizolacji

ClimaGuard®Stale rosnące koszty energii, kurczące się zasoby bogactw naturalnych oraz ograniczenia związane z emisją szkodliwego dla środowiska, odpowiedzialnego za efekt cieplarniany dwutlenku węgla (CO2), są jednymi z głównych problemów współczesnego społeczeństwa. Szczególnie od przemysłu budowlanego wymaga się nowych rozwiązań ograniczających zapotrzebowanie na energię cieplną. W chwili obecnej główne działania w tym zakresie skupiają się na izolacyjności termicznej udynków.

Cechy produktu:

  • Maksymalna termoizolacja
  • Najwyższa przejrzystość
  • Neutralny wygląd
  • Aktywna ochrona klimatu

Opis Produktu
Zastosowanie szkła ClimaGuard® 1.0 zapewnia najwyższy możliwy do osiągnięcia w jednokomorowej szybie zespolonej poziom termoizolacji. W tym przypadku wartość współczynnika przenikalności cieplnej U wynosi 1.0 W/m²K, co jest r ównoznaczne z osiągnięciem granicy możliwości fizycznych.

Neutralny kolor oraz wysoka przepuszczalność światła tworzą przytulną atmosferę wewnątrz pomieszczenia oraz wpływają na dobre samopoczucie.

Szkło ClimaGuard® 1.0 może być stosowane zarówno w budynkach nowych, jak i tych remontowanych.

Funkcjonalność i Korzyści
ClimaGuard® 1.0 jest pierwszorzędnym wyborem w sytuacji, gdy wymagana jest maksymalna termoizolacyjność, możliwość optymalnego zarządzania ener gią oraz zapewnienie komfortu.

GUARDIAN ClimaGuard® 1.0 oznacza najwyższej klasy izolacyjność: w jednokomorowej szybie zespolonej pozwala na jednoczesne osiągnięcie współczynnika U r ównego 1,0 W/m²K, wysokiej transmisji światła oraz neutralności koloru.

GUARDIAN ClimaGuard® 1.0 pozwala na inteligentne zarządzanie energią i ochronę klimatu: dzięki wartości g równej 53% zapewnia wydajne wykorzystanie darmowej energii słonecznej. W ten sposób ogranicza koszty ogrzewania i bezpośr ednio przyczynia się do ochr ony klimatu poprzez obniżenie emisji CO 2.

GUARDIAN ClimaGuard® 1.0 poprawia samopoczucie: wyższe temperatury na wewnętrznej powierzchni szyby ograniczają nieprzyjemne ciągi zimnego powietrza w pobliżu okien oraz przyczyniają się do poprawy komfortu.

Więcej informacji na temat tego oraz innych produktów uzyskają Państwo kontaktując się z działem technicznym: tel. (0-34) 323-9-200 lub za pośrednictwem strony internetowej:
www.guardian-europe.compowrót