ROZWIŃ ⇩ ZWIŃ ⇧

Kontakt

Polskie Okna i Drzwi Związek Producentów, Dostawców i Dystrybutorów
ul. Elektronowa 2 lok 1.22
03-219 Warszawa

[mapa]
tel.: 22 743 87 02
e-mail: biuro@poid.eu
Fax: 22 811 20 64

https://www.youtube.com/user/ZwiazekPOiD

Kategorie produktów firmy:

Związek Producentów, Dostawców i Dystrybutorów „POLSKIE OKNA I DRZWI”

 

Działalność Związku POiD obejmuje:

- ochronę,  reprezentowanie i wspieranie  interesów członków w zakresie ich działalności gospodarczej, w szczególności wobec organów państwowych, samorządowych i zagranicznych,

- zwalczanie przejawów nieuczciwej konkurencji krajowej i międzynarodowej w zakresie, jaki reprezentują członkowie POiD,

- gromadzenie i rozpowszechnianie informacji prawnych, gospodarczych, rynkowych i technicznych, wspomagających działalność swych członków,

- kształtowanie poprawnych stosunków pomiędzy członkami POiD oraz między członkami a ich pracownikami oraz klientami,

- krzewienie świadomości wspólnoty celów i interesów pracodawców i przedsiębiorców działających w obszarze produkcji, dystrybucji i montażu stolarki budowlanej oraz wyrobów i akcesoriów z tym związanych, jako ogólnokrajowego ugrupowania,

- udzielanie rekomendacji firmom członkowskim na podstawie zatwierdzonych przez Radę POiD kryteriów,

- wyznaczanie i kształtowanie standardów zawodowych,

- reprezentowanie członków POiD w organizacjach międzynarodowych związanych z branżą stolarki budowlanej,

- analizy techniczne, techniczno-ekonomicznych oraz prognozowanie rozwoju branży.powrót