PRESS GLASS SA

pakiet medialny

Kontakt

PRESS GLASS SA
Nowa Wieś, ul. Kopalniana 9
42-262 Poczesna

[mapa]
tel.: +48 34 327 50 69
e-mail: nowawies@pressglass.com
Fax: +48 34 327 58 01

https://www.facebook.com/PRESSGLASS
https://www.linkedin.com/company/press-glass-sa

Kategorie produktów firmy:

Szklenie strukturalne

Szklenie strukturalne
Poprzez "szklenie strukturalne" należy rozumieć technologię mocowania zestawu szklanego do konstrukcji budynku, gdzie klej silikonowy stanowi jedyne spoiwo wiążące.
Podstawowe rodzajePod względem rozwiązań konstrukcyjnych rozróżnia się cztery podstawowe typy szkleń strukturalnych:
  • system dwustronny - dwa boki panelu elewacyjnego są klejone, a pozostałe mocowane mechanicznie,
  • system czterostronny - panel elewacyjny jest mocowany wyłącznie za pomocą kleju konstrukcyjnego,
  • system sworzniowy klejony - zestaw szybowy mocowany jest za pomocą specjalnego sworznia przyklejonego bezpośrednio do szkła,
  • system żeber szklanych - elewacje szklane usztywnione są żebrami szklanymi mocowanymi mechanicznie do konstrukcji budynku, a całość fasady jest klejona klejami konstrukcyjnymi do żeber szklanych.

 

Systemy strukturalne mogą występować jako podparte, w któ-rych ciężar własny panelu elewacyjnego przenoszony jest przez odpowiednie mechaniczne podparcie panelu i nie podparte, gdzie ciężar własny panelu elewacyjnego przenoszony jest wyłącznie przez klej konstrukcyjny.

Wymagania 

Stosowanym w szkleniu strukturalnym specjalnym silikonom konstrukcyjnym stawiane są rygorystyczne wymagania wytrzymałości i trwałości. Silikony te powinny wykazywać pełną odporność na promieniowanie UV i zmiany pogodowe. Końcowe uszczelnienia szyb zespolonych dokonuje się specjalnymi szczeliwami silikonowymi o analogicznych parametrach, jak silikony konstrukcyjne.Duże powierzchnie szklane mogą stwarzać problemy ze zbyt dużym nagrzewaniem pomieszczeń w sezonie letnim oraz ze znacznymi stratami ciepła zimą. Dlatego projektowaniem elewacji szklanych powinny zajmować się osoby posiadające wiedzę o procesach fizycznych i o aktualnych możliwościach technologicznych.Technologia "szklenia strukturalnego" wymaga powierzenia wykonania prac wyspecjalizowanym firmom. Należy pamiętać, aby nie powierzać klejenia konstrukcyjnego przypadkowym wykonawcom, gdyż skutki takiego postępowania zazwyczaj ujawniają się po kilku latach, a koszty ponosi inwestor. 
Press Glass jest licencjonowanym wykonawcà szkleƒ strukturalnych na bazie silikonów firmy Dow Corning.

 

System mocowania punktowego 

System mocowania punktowego  polega na mocowaniu szyb za pośrednictwem elementów stalowych łączących oszklenie z konstrukcją nośną ściany. Tafle szkła są mocowane mechanicznie do konstrukcji nośnej budynku za pomocą specjalnych sworzni wprowadzonych w oszklenie przez odpowiednio zaprojektowane otwory. System ten pozwala na stworzenie elewacji budynku jako jednolitej, nie zakłóconej elementami konstrukcyjnymi, płaszczyzny szklanej. Brak ograniczeń w wysokości szklonych obiektów, a także praktycznie nieograniczone możliwości projektowania różnych rozwiązań architektonicznych jest możliwy dzięki bezpośredniemu montażowi tafli szklanych do konstrukcji wsporczej. W systemie tym, podobnie jak w szkleniu strukturalnym, może być użyte szkło bezbarwne, niskoemisyjne, przeciwsłoneczne absorpcyjne i refleksyjne, jak również kombinacja tych szkieł. Zasadą jest, że szkło stosowane na fasadę musi być hartowane celem wyeliminowania pęknięć termicznych.

 

» Zobacz ofertę, najczęściej stosowanych w szkleniu fasadowym, szyb przeciwsłonecznychpowrót