PRESS GLASS SA

pakiet medialny

Kontakt

PRESS GLASS SA
Nowa Wieś, ul. Kopalniana 9
42-262 Poczesna

[mapa]
tel.: +48 34 327 50 69
e-mail: nowawies@pressglass.com
Fax: +48 34 327 58 01

https://www.facebook.com/PRESSGLASS
https://www.linkedin.com/company/press-glass-sa

Kategorie produktów firmy:

Szyby zespolone ze szkłem hartowanym

Szkło jest materiałem z natury kruchym. Dzięki procesowi hartowania w jego strukturze dokonują się zmiany naprężeń wewnętrznych, powodujące wzrost wytrzymałości na zginanie. Szkło hartowane to bezpieczeństwo. Jego rozbicie powoduje rozpad tafli na małe cząstki o tępych krawędziach. Cecha ta sprawia, iż szkło hartowane stosowane jest w miejscach szczególnie odpowiedzialnych, o dużym zagrożeniu rozbiciem lub poddanych silnemu nasłonecznieniu - znaczny wzrost naprężeń termicznych.

Zalety

  • pięciokrotnie wyższa wytrzymałość na zginanie w porównaniu ze szkłem niehartowanym,
  • odporność na szok termiczny, czyli szybkie zmiany temperatury otoczenia i nagrzewanie powodowane promieniowaniem słonecznym;
  • zmniejszenie ryzyka zranienia w przypadku rozbicia tafli.

Hartowanie kierunkowe

Nieodłącznym elementem procesu hartowania jest tzw. efekt falowania szkła. Firma Press-Glas chcąc wykazać rzetelność obsługi, informuje klientów o możliwości wystąpienia tego zjawiska. Efekt falowania ma szczególne znaczenie w przypadku montowania szyb w fasadach budynków, zwłaszcza o dużych powierzchniach przeszkleń. Uwidacznia się to przez zniekształcenie obrazu odbitego w fasadzie. Aby zmniejszyć efekt zniekształcenia obrazu zaleca się przeprowadzenie hartowania kierunkowego. Oznacza to, że np. w przypadku hartowania według wysokości, falowanie będzie przebiegać prostopadle do tego wymiaru.

 

Dowiedz się więcej o szkle hartowanym ESG powrót