PRESS GLASS SA

pakiet medialny

Kontakt

PRESS GLASS SA
Nowa Wieś, ul. Kopalniana 9
42-262 Poczesna

[mapa]
tel.: +48 34 327 50 69
e-mail: nowawies@pressglass.com
Fax: +48 34 327 58 01

https://www.facebook.com/PRESSGLASS
https://www.linkedin.com/company/press-glass-sa

Kategorie produktów firmy:

Szyby ognioodporne

Szyby ognioodporne

 

Klasyfikacja Oferowane produkty spełniają uwzględniane w normach budowlanych dwa podstawowe kryteria:

 

 • szczelności ogniowej (klasa E), tworząc barierę przed przedostawaniem się do sąsiednich nie objętych pożarem pomieszczeń: ognia, dymu i gazów - szkło typu PYROBELITE;
 • szczelności i izolacyjności ogniowej (klasa EI), tworząc barierę przed przedostawaniem się do sąsiednich nie objętych pożarem pomieszczeń: ognia, dymu i gazów jak również rozprzestrzenianiem się wysokiej temperatury, zapewniając bezpieczną ewakuację ludzi - szkło typu PYROBEL. 

Średnia temperatura na powierzchni nie poddanej działaniu ognia nie powinna wzrosnąć o więcej niż 140 oC powyżej temperatury otoczenia. Natomiast punktowo temperatura nie powinna wzrosnąć o więcej niż 180 oC.

W celu szczegółowego określenia czasu, jaki szkło spełnia powyższe wymogi pod wpływem obciążenia ogniem, obok symbolu klasy podaje się wartość liczbową wskazującą czas w minutach, w którym szkło ognioodporne spełnia wymogi szczelności lub szczelności i izolacyjności ogniowej.

 

Szkło PYROBELITE i PYROBEL sprawdzono w wielu krajach, zgodnie z obowiązującymi lokalnymi normami. Zostało również poddane testom ogniowym w Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie, dzięki czemu umieszczone zostało w szeregu polskich aprobat technicznych. Należy jednak pamiętać, iż zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami nie wystawia się aprobat wyłącznie na szkło ognioodporne. Aprobata dotyczy kompleksowego systemu przegród, a nie jego poszczególnych elementów. Inwestor nie może więc wymagać od firmy dostarczającej szyby zespolone dokumentu, który klasyfikuje przegrodę pod względem ogniochronności. W celu uzyskania aprobaty należy zwrócić się do firmy wykonawczej lub dostarczającej elementy systemowe.Ze względu na fakt, iż szkło ognioodporne może być wbudowane w przegrody zewnętrzne lub wewnętrzne jako monolityczne lub zespolone, oferta Glaverbel i Press Glass dotyczy zarówno szkieł do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych, różnią się one jednak pod względem konstrukcyjnym. Ze względu na dużą wrażliwość żelu na promieniowanie słoneczne w paśmie UV, szkło ognioodporne stosowane do przegród zewnętrznych należy zabezpieczać przez zastosowanie w zestawie, od strony działania promieniowania UV folii PVB.  Przyjmuje się, iż w przypadku braku warstwy zabezpieczającej z folii PVB w przeziernej przegrodzie zewnętrznej najmniejsza odległość, w jakiej szkło ognioodporne do zastosowań wewnętrznych może zostać użyte wewnątrz pomieszczeń, wynosi 3,5 m od tej przegrody.

Zalety

 

 • posiada wysoką przepuszczalność światła,
 • jest całkowicie przezroczyste,
 • może być zastosowane jako szyba pojedyncza lub zespolona,
 • występuje w wersji do zastosowania wewnętrznego i zewnętrznego z dodatkowym filtrem UV,
 • jako szkło do zastosowań zewnętrznych jest jednocześnie szkłem bezpiecznym odpowiadającym normie BS 6206 i EN 12600,
 • stanowi utrudnienie w przypadku włamania,
 • posiada wysoki współczynnik tłumienia dźwięku,
 • umieszczone zostało w szeregu polskich aprobat technicznych.

 

Zastosowania PYROBELITE i PYROBEL może mieć zastosowanie wszędzie tam gdzie wymagają tego przepisy budowlane oraz gdzie konieczne jest naturalne oświetlenie oraz przejrzystość przegrody. Do takich miejsc zalicza się między innymi:

 

 • szpitale, laboratoria;
 • szkoły, biura;
 • hotele, restauracje;
 • teatry, muzea;
 • centra handlowe, stacje metra;
 • banki, itp.

» Zobacz ofertę szyb ognioodpornychpowrót