VEKA AlphaLine

1. System o głębokości zabudowy 90 mm i 6-komorowej geometrii.2. Możliwość zastosowania oszklenia o grubości od 24 do 50 mm.3. Doskonałe parametry izolacyjności cieplnej już przy zastosowaniu oszklenia 24 mm.4. Współczynnik przenikania ciepła Uw osiągający nawet do 0,9 W/m2K przy zastosowaniu potrójnego oszklenia i klina docieplającego wypełniającego komorę.5. Grubość ścianek profila spełniająca najwyższe standardy RAL - "Klasa A" (PN-EN 12608).6. Potrójny układ uszczelek z uszczelką środkową zapewniający doskonałą szczelność, izolację akustyczną i izolację cieplną. Szare uszczelki mocowane fabrycznie w trakcie procesu ekstruzji, możliwe do łączenia ze sobą poprzez zgrzewanie.7. Wzmocnienia stalowe znane z profili 70-milimetrowych, zapewniające stabilność statyczną i długookresową funkcjonalność.8. Zgrabne wzornictwo o klasycznej optyce i wyważonych proporcjach nawiązujące do profili Softline. Niska łączna wysokość boczna profili skrzydła i ramy na poziomie 118 mm zapewniająca większą powierzchnię szyby i doskonałe doświetlenie wnętrza.9. Pewny montaż okuć w skrzydle i ramie poprzez kilka ścianek profila.10. Możliwe dodatkowe mocowanie nośnych elementów okuć we wzmocnieniu stalowym.11. Zastosowanie takiej samej liczby okuć, jak w systemach 70-milimetrowych.12. Dostępność szerokiej palety kompatybilnych elementów łącznych i uzupełniających z 70-milimetrowych systemów profili VEKA.

powrót