IMPERIAL, IPi, IPi+

System okienno-drzwiowy z izolacją termiczną
- system trójkomorowy
- przekładka termiczna: szer. 24 mm, wykonana z poliamidu wzbogaconego dodatkiem wielokierunkowo orientowanego włókna szklanego, znacznie poprawia wytrzymałość mechaniczną komory zewnętrznej i wewnętrznej profili, dodatkowo wyposażona w żyłkę uszczelniającą Coex, która w trakcie procesu wypalania polakierowanych proszkowo profili tworzy niezawodną paraizolację i doskonałe uszczelnienie
- szerokość profili: 65 mm (ościeżnice okienne, drzwiowe, słupki, skrzydła drzwiowe) i 74 mm (skrzydła okienne), grubość ścianki:1.7÷2.0 mm - dzięki takim parametrom - uzyskano sztywny, stateczny profil umożliwiający konstruowanie drzwi o max. gabarytach skrzydła: szer. 1300 mm - przy max. wysokości 2200 mm, szer. 1200 mm - przy max. wysokości 2400 mm
- okna: możliwe grubości wypełnień: od 4 do 51 mm
- drzwi: profile zlicowane, głębokość 65mm; profile nielicujące 65/74, różnorodność wielkości i kształtu ościeżnic i skrzydeł
- skrzydła okienne z eurorowkiempcv lub aluminium
- istnieje możliwość szklenia od zewnątrz
- okna: design skrzydeł soft (zaokrąglone) i o wy-raźnie zarysowanych prostokątnych kształtach
- drzwi: ościeżnice zintegrowane z parapetami, szeroka rodzina poszerzeń, profili wzmacniających, naklejane systemowe szprosy 
- współczynnik przenikania ciepła: profile drzwiowe: UR=2,2÷2,3 W/m2K, Zastosowanie 
- wszelkiego rodzaju witryny, okna, drzwi
- witryny szklone szybami zespolonymi i szkłem pojedynczym
- okna rozwierno-uchylne, rozwierne, uchylne, uchylno-przesuwne
- drzwi otwierane na zewnątrz, do wewnątrz, jedno i dwuskrzydłowe, z doświetlami
- drzwi wahadłowe i przesuwne
- okna obrotowe z pionową i poziomą osią obrotu


powrót