GLUETECHNIKA

wpis podstawowy

Kontakt

GLUETECHNIKA
Towarowa 5
08-530 Dęblin

tel.: 602104771
e-mail: gluetechnika@gluetechnika.pl
tel.: 602104771
Fax: 081 8830006

Kategorie produktów firmy:

Topielnik FZ-20kg

Cechy systemu
- Topielnik FZ-20kg przystosowany do stapiania kleju EVA wyposaŜony w pompę
zębatą.
- Nastawy temperatur we wszystkich strefach grzewczych są sterowane przez program
w pętli PID z dokładnością do ±1,5 oC
Przyłącze jednego lub kilku węŜy w zaleŜności od zapotrzebowania klienta.
Pneumatyczne sterowanie ilością aplikacji kleju


powrót