Kontakt

A+W Software Polska Sp. z o.o.
ul. Leśna 10A
62-300 Września

[mapa]
tel.: +48 61 436 68 31
e-mail: poland@a-w.com

http://www.facebook.com/AW.Software.GmbH

Kategorie produktów firmy:

A+W Production

Wszystko  dobrze zaplanowane
Rozszerzone spektrum produktów i nowoczesne maszyny produkcyjne stawiają coraz wyższe wymagania w stosunku do koncepcji organizacyjnych oraz oprogramowania do planowania i sterowania. Maszyny te, bardzo złożone, czułe, nowoczesne systemy umożliwiają wysokie szybkości taktowania, a tym samym szybkie czasy przebiegu, ale tylko wówczas, gdy ogólna koncepcja jest prawidłowa i proces produkcji jest optymalnie planowany i sterowany. Z tego względu skalowalne systemy oprogramowania i rozwiązania zintegrowane są kluczem dla zoptymalizowanego środowiska produkcji. Oprogramowanie A+W Production jest wysoce elastycznym rozwiązaniem systemu planowania produkcji (PPS) do kompletnego wstępnego i precyzyjnego planowania produkcji szyb zespolonych, szkła hartowanego (ESG) i szkła bez- piecznego  (VSG).
System umożliwia planowanie i sterowanie nawet najbardziej wymagających, wielostopniowych przebiegów produkcji. Najnowsze ulepszenia, jak planowanie kampanii, uproszczone możliwości zmiany dyspozycji i poprawione algorytmy określenia terminu rozszerzają funkcje A+W Production i upraszczają codzienną działalność kierownictwa produkcji, przygotowania prac i pracowników produkcyjnych. Funkcjonalności A+W  Production
System można skonfigurować do wszyst­ kich obszarów produkcyjnych i maszyn oraz organizacji przepływu materiału. Informacje, np. dotyczące zmian stanu i ilości, sygnalizowane są wstecznie do systemu ERP.
Pracownicy w zespole realizacji zleceń i sprzedaży mogą szybko, aktualnie i niezawodnie odpowiedzieć na zapytania klientów, procesy dostaw są w razie potrzeby reorganizowane i dopasowywane. Podstawowa wersja oprogramowania A+W Production zawiera wstępne i precyzyjne planowanie produkcji i planowanie zorientowane maszynowo, opty- malizację, przyporządkowanie maszyn, zwolnienie produkcji oraz sporządzanie dokumentacji   wykonawczej   i   etykiet. Obok uwzględnienia restrykcji maszyn i wytycznych dotyczących sterowania produkcją można dołączyć programy kontrolne  różnych  producentów  ma- szyn, które gwarantują wykonalność. Przyporządkowanie  maszyn  określa maszynę pierwotną i alternatywy produkcyjne, aby w razie potrzeby można było użyć do obróbki innej linii technologicznej.
Wstępne planowanie służy do uzyskania ogólnego przeglądu zleceń przeznaczonych do produkcji, aby następnie przekazać je w odpowiednich partiach do produkcji. Cechą szczególną wstępnego planowania w programie A+W Production jest zorientowana ilościowo/produktowo analiza jednostek oczekujących na produkcję według najróżniejszych kryteriów. W planowaniu precyzyjnym dla wszystkich produkowanych elementów i obróbek automatycznie ustalana jest kolejność produkcji i miejsca odstawcze. W  zależności  od zdefiniowanej formy organizacyjnej kolejność może wynikać z wytycznych klienta, wyników optymalizacji materiałów opakowanio- wych lub restrykcji technologicznych. A+W Production pozwala się idealnie uzupełnić  o  terminale A+W  Production.  Są  to  moduły  oprogramowania do sterowania, wizualizacji i kontroli przebiegów produkcyjnych online.

Kierowanie procesami – zwiększenie  wydajności
Planowanie precyzyjne A+W Production steruje celowo przepływem materiału   produkcji   i   jednocześnie wspiera osiągnięcie celu, jakim jest maksymalna wydajność. Użytkownik definiuje, jakie wymagania w stosunku do kształtowania procesu są priorytetowe. Poprzez realizację optymalnej sekwencji produkcyjnej unika się uciążliwego ponownego sortowania przy jednoczesnej oszczędności miejsca i czasu w produkcji. Przy użyciu różnych funkcji grupowania i sortowania oprogramowanie A+W Production może dokładnie określić, jak należy rozdzielić poszczególne szyby ba stelaże, aby utrzymać razem wszystkie pozycje zlecenia klienta lub wszystkie pojedyncze szyby  jednej  jednostki. A to wszystko odbywa się już przed rozkrojem pierwszej szyby.
Elastyczność – Sekwencja – Rozkrój: Ty decydujesz i sterujesz 


powrót