heicko Polska Sp. z o.o.

wpis podstawowy

Smar w aerozolu/ Silikon w aerozolu/ Teflon w aerozolu

Opis wyrobu 1451:
• stałe smarowanie wszystkich ruchomych części w oknach i drzwiach, jak: okucia, zamki, zawiasy
• niezbędny przy montażu i serwisie pogwarancyjnym
• gaz miotający bez freonu

Opis wyrobu 1361:
• aerozol silikonowy ułatwia wciąganie uszczelek gumowych w okna i drzwi
• idealny środek poślizgowy i oddzielający do stosowania przy produkcji i konserwacji
• konserwuje części metalowe, gumowe i plastikowe
• chroni gumę przed pękaniem, mrozem i lepieniem
• gaz miotający bez freonu

Opis wyrobu 1301:
• smarowanie wszystkich ruchomych części automatów wkrętarskich
• podwyższa zdolność poślizgową wkrętów
• redukuje mechaniczne ścieranie skrzyń sortujących
• proste i szybkie użycie poprzez spryskanie wkrętów w skrzynce podawczej
• obrót zapewnia równomierne rozprowadzenie
• suchy, niezawierający tłuszczu, dobrze utrzymujący się środek poślizgowy
• wykonany na bazie PTFE-Tetra-fluoretylenu
• nie pozostawia resztek, chroni i uszczelnia
• gaz miotający bez freonupowrót