SOMFY Sp. z o.o.

wpis podstawowy

Impresario Chronis RTS

Do tworzenia scenariuszy i używania ich w trybie ręcznym lub automatycznym.

  • Możliwość tworzenia maks. 16 "scenariuszy" uruchamiających maks. 40 osłon wybranych według pory dnia, roku lub czynności.
  • Opcja podnoszenia, opuszczania lub ustawiania w pozycji komfortowej każdej osłony niezależnie od pozostałych osłon.
  • Zintegrowany programator czasowy umożliwia powtarzanie 4 scenariuszy w ciągu dnia.
  • Funkcja Automatic/Manual umożliwia przechodzenie na sterowanie ręczne.
  • Wybór 2 wersji kolorystycznych (Silver i Lounge).

Klikając tutaj będziesz miał możliwość zobaczenia pełnej oferty.powrót