Kontakt

R&D Tech Sp. z o.o.
Kostrzyńska 9
65-127 Zielona Góra

[mapa]
tel.: 068 4557101
e-mail: info@randdtech.pl
tel.: 609145151
tel.: serwis:+48 669666559
Fax: 068 4557102Skype Me!

Kategorie produktów firmy:

MASZYNA CZYSZCZĄCA TRIMMER 2 A

Trimmer 2A to sterowana numerycznie automatyczna oczyszczarka do naroży ram z PVC, z 2 interpolowanymi osiami, która po odpowiednim skonfigurowaniu jest w stanie weryfikować wymiary obrabianego detalu. Jest wyposażona w piłę o średnicy 250 mm, która przy wykorzystaniu różnych programów obróbczych, może oczyszczać zewnętrzne naroże różnych profili. Trimmer 2A jest ponadto wyposażona
w górne i dolne zespoły z nożem do oczyszczania zgrzewów oraz górne i dolne zespoły z nożami do oczyszczania wewnętrznych naroży. Obróbka wewnętrznych i zewnętrznych naroży może być uzupełniona o oczyszczanie naroży i gniazd uszczelek za pomocą górnych i dolnych zespołów wiertarsko-frezarskich. Zespoły obróbcze są programowane niezależnie od siebie za pomocą komputera sterowania numerycznego, który kontroluje programowanie profili oraz pracę maszyny zarówno w trybie ręcznym, jak i automatycznym. Odpowiednio skonfigurowana i wyposażona w niezbędne narzędzia maszyna może obrabiać wszystkie rodzaje profili standardowych, akrylowych i powlekanych. Dostępne są trzy modele maszynyTrimmer 2A: wersja ręczna, wersja półautomatyczna (ze stołem obrotowym) oraz wersja automatyczna (ze stołem obrotowym i stołem wyładunkowym).

01 Wewnętrzny opornik referencyjny i zewnętrzna blokada

Precyzję oczyszczarek do PVC
Emmegi uzyskuje się dzięki
zastosowaniu sterowanego
numerycznie ogranicznika, który
pozwala ustawić naroże ramy
w maszynie względem wewnętrznej
części tej ramy, zapewniając przez to
centralne ustawienie bez ograniczeń
wynikających z ewentualnych różnic
szerokości profili, z jakich rama jest
zbudowana. Przy takim rozwiązaniu
blokowanie naroża zapewniają dwa
niezależne systemy blokowania
(poziomy i pionowy) zamontowane na
dwóch wózkach, które przesuwając się
w dwóch prostopadłych względem
siebie kierunkach, ustawiają naroże w
kierunku pracy maszyny.

02 Ergonomia i bezpieczeństwo

Szczególną uwagę poświęcono
ergonomice maszyny: jej innowacyjny
design powstał jako synteza wymogów
bezpieczeństwa i łatwości obsługi.
Maszyna została przygotowana do
podłączenia instalacji odciągu wiórów,
zarówno w strefie gdzie powstaje ich
najwięcej (nóż do czyszczenia
zewnętrznej krawędzi naroża), jak i pod
maszyną, gdzie gromadzą się odpady
produkcyjne.


03 System interfejsu złączowego Field Bus

Wybór połączenia ze sobą jednostki
centralnej, modułów peryferyjnych
i zespołów obróbczych wynika
z zastosowania magistrali polowej:
takie rozwiązanie pozwala obsługiwać
zdalnie funkcje sterowania i
nadzorować bezpośrednio zespoły
obróbcze, zapewniając równocześnie
bardzo proste i dostępne okablowanie
strukturalne i gwarantując szybki
i intuicyjny dostęp dla celów
konserwacji oraz sprawną komunikację
pomiędzy poszczególnymi częściami
mechanicznymi, pneumatycznymi
i elektronicznymi maszyny.

04 System transportu ramy

Cel, jakim było skupienie wszystkich
funkcji ruchu ramy w jednym
urządzeniu, będącym w stanie
zapewnić dużą dynamikę faz
pozycjonowania i precyzyjną pozycję
wyrobu w każdej fazie obróbki,
zrealizowano w 4-osiowym
manipulatorze (w wersji
półautomatycznej i automatycznej).
System ten jest niezależny od modułu
operatorskiego, gdzie zlokalizowane
są wszystkie narzędzia wykonujące
cykl czyszczenia, może być więc
w prosty sposób dostosowany (po
prostej przeróbce elektrycznej) do
maszyn ręcznych. Ponieważ jest to
urządzenie z kontrolowanymi osiami,
parametry cyklu podawania, obrotu i
rozładunku wyrobu są automatycznie
optymalizowane przez system
sterowania numerycznego w
zależności od wymiarów i masy
przenoszonej ramy, z jednoczesnym
zapewnieniem możliwie najkrótszego
czasu cyklu, jak największej precyzji i
dbałości o powierzchnie mające
kontakt z maszyną.

FUNKCJONALNOŚĆ
Ręczne pozycjonowanie ramy (wersja RĘCZNA)
Automatyczne pozycjonowani ramy ze stołem obrotowym (wersja PÓŁAUTOMATYCZNA i AUTOMATYCZNA)
DANE TECHNICZNE MASZYNY
Maksymalne wymiary ramy podawanej ręcznie bez ograniczeń
Maksymalne wymiary ramy podawanej automatycznie (opcjonalny stół obrotowy) (mm) 2.300 x 2.300 (2,7 kg/m)
2.500 x 2.500 (2,5 kg/m)
Minimalne wymiary zewnętrzne ramy (mm) 350 x 350
Minimalne wymiary wewnętrzne ramy (mm) 210 x 210
Maksymalna wysokość profilu (mm) 120
200 (opcjonalnie)
Minimalna wysokość profilu (mm) 40
Maksymalna szerokość profilu (mm) 150
Średnica wału piły (mm) 32
Prędkość piły (zależnie od średnicy piły) (obroty/min) 0 ÷ 12.000
Średnica piły (mm) 250
275 (opcjonalnie)
Moc silnika piły (kW) 2,4
Dostępne miejsca dla zespołów górnych / dolnych 5 / 5
OBRABIANE POWIERZCHNIE
Za pomocą piły (profil zewnętrzny) 1
Za pomocą górnego i dolnego zespołu z nożem (górna i dolna powierzchnia, profil wewnętrzny) 3
Za pomocą zespołu frezarskiego (górna i dolna powierzchnia) 2
URZĄDZENIA I OSŁONY ZABEZPIECZAJĄCE
Ogrodzenie dla TRIMMER 2A w wersji półautomatycznej i automatycznej powrót