Kontakt

R&D Tech Sp. z o.o.
Kostrzyńska 9
65-127 Zielona Góra

[mapa]
tel.: 068 4557101
e-mail: info@randdtech.pl
tel.: 609145151
tel.: serwis:+48 669666559
Fax: 068 4557102Skype Me!

Kategorie produktów firmy:

Zgrzewarka Fusion 4H

FUSION 4H to zgrzewarka numeryczna pozioma do zgrzewania profili z PCV z regulacją
cyfrową. Wyprodukowany w dwóch różnych rozmiarach model czterogłowicowy umożliwia
zgrzewanie ram jednocze(nie na czterech narożach (90°), lub na narożach wybranych.
FUSION 4H jest dostosowana do ręcznego załadunku i rozładunku; przewidziano także
możliwość automatycznego rozładunku gotowych ram. Została skonstruowana zgodnie z
zasadami ergonomii i bezpieczeństwa; sygnalizatory świetlne i ruch głowic zgrzewających
ułatwiają operatorowi obsługi maszyny: zarówno w fazie załadunku profili, jak i w kolejnych
fazach osiągania temperatury i zgrzewania, sygnalizacja świetlna na głowicach wskazuje profil
do ustawienia, a para głowic wychyla się w stronę operatora, aby umożliwić prawidłowe
ustawienie elementu. Wszystkie zmienne cyklu (czasy, prędkość, itd.) są programowane i
mogś być wprowadzone do automatycznego systemu sterowania maszyny. Jedną z
właściwości FUSION 4H, chronioną patentem, jest możliwość sterowania rozmiarem spoiny,
który jest regulowany z poziomu programu w zakresie od minimum 0,2 mm do maksimum di 2
mm.

01 System regulowany cyfrowo

Innowacyjne rozwiązanie
zastosowane przez Emmegi w
zgrzewarkach do profili z PCV
opiera się na systemie regulacji
cyfrowej, który zapewnia
"przemieszczanie" profili za
pomocą programowanych cykli
prędkości, których zmianę może
wprowadzać program sterujący. W
system ten wpisano możliwość
sterowania i kontroli pozycji
pośrednich i końcowych, co
zapewnia dużą elastyczność cyklu
zgrzewania, dzięki programowaniu
różnych cykli w zależności od
profilu lub od żądanego efektu
końcowego (rozmiar spoiny).
Ponieważ jest to system “kontroli
absolutnej”, gwarantuje także
synchronizację ruchów we
wszystkich fazach cyklu oraz przy
zmianie warunków mechanicznych
lub środowiskowych pracy
urządzeń.

02 Ergonomia

Szczególną uwagę poświęcono
ergonomice maszyny: jej
innowacyjny design powstał jako
synteza wymogów
bezpieczeństwa, dostępności i
"współpracy człowieka z maszyną".
Umieszczone na maszynie
sygnalizatory wskazują operatorowi
kolejne fazy obróbki, dzięki czemu
obsługa maszyny jest łatwa i
niemal intuicyjna.

03 System interfejsu złączowego Field Bus

Do połączenia jednostki
centralnej z głowicami
zgrzewającymi zastosowano
system Field Bus. Rozwiązanie te
pozwoliło wprowadzić zdalne
sterowanie i kontroli zespołów
roboczych, przy zastosowaniu
nieskomplikowanej i łatwo
dostępnej do konserwacji sieci
okablowania oraz skutecznej sieci
komunikacji pomiędzy zespołami
mechanicznymi, pneumatycznymi
i elektronicznymi maszyny.

04 Automatyczna regulacja spoiny

Zgrzewarka FUSION umożliwia
automatyczne ustawienie
szerokości spoiny (od 0,2 do 2
mm) z poziomu programu, co
jest realizowane poprzez system
regulacji cyfrowej, sterujący
cyklem zgrzewania. System
cyfrowy zapewnia uzyskanie
żądanych wymiarów ramy i
szerokości spoiny.
WYMIARY
Wymiary maks. ramy (mm)
3.500 x 2.500
2.500 x 2.500
2.500 x 1.600
Wymiary min. ramy 320 x 350
Wymiary min. ramy do rozładunku automatycznego (mm) 400 x 350
PRĘDKOŚĆ POZYCJONOWANIA
OB X (m/min) 80
OB Y (m/min) 40
POLE ROBOCZE
Wymiary profilu (mm)
H maks. 200
H min. 50
B maks. 150
Automatyczny rozładunek ramy
Szerokość spoiny (mm) 2
Elektroniczna regulacja szerokości spoiny (mm) 0,2 ~ 2 (opcja)
FUNKCJE MASZYNY
Kontrola temperatury płyty grzewczej (°C) 200 ~ 300
Kontrola temperatury regulatorów spoiny (°C) do 70 (opcja)
OSŁONY I ZABEZPIECZENIA
Osłona na obwodzie zgrzewarki
Osłona na obwodzie zgrzewarki z rozładunkiem na linię
Osłona głowic i sygnalizatory świetlne
JEDNOSTKA STEROWNICZA I KONTROLNA
Rozdzielnia elektryczna z wentylacją
Rozdzielnia sprężonego powietrza
CNC-PC z procesorem Intel®
Wyświetlacz graficzny kolorowy LCD-TFT 15"
Klawiatura
C.F. 1 Gbyte
Porty USB 1
Karta sieciowa RJ45
 powrót