BAUMAL Fabryka Okien

wpis podstawowy

Visoglide Light

Podsystem Visoglide - charakteryzuje się taką samą konstrukcją, ale pozbawiony jest
przekładki termicznej. Jest ona zastępowana w tym systemie aluminiową ekstrudowaną
/tłoczoną/ ścianką.


powrót