TAKAPOL sp. z o.o.

wpis pełny

Kontakt

TAKAPOL sp. z o.o.
Smolna 9/29
00-375 Warszawa

[mapa]
tel.: +48 22 401 80 41
e-mail: a.rosinska@takapol.pl
tel.: +48 508 14 20 18
e-mail: a.rosinska@wpr.it

Kategorie produktów firmy:

WF

Topielnik do reaktywnych klejów PUR typu “WF” i “WHM”

Ciągły cykl aplikowania klejów termotopliwych typu (HOT MELT) oraz reakytwnych klejów termotopliwych typu (HOT MELT PUR).
-“ON SITE” system otwarty umożliwiający bezpieczną i szybką obsługę urządzenia topiącego.
- CPU dla centralnego monitorowania wszystkich funkcji maszyny, danych procesora i funkcji ustawień, funkcji zabezpieczeń i alarmów
-automatyczne dozowanie pozwalająca na uniknięcie, w przeciwieństwie do tradycyjnych systemów, manualnego wprowadzania parametrów kleju. Dozowanie jest regulowane nawet podczas zmiany tempa pracy maszyny. Dzięki temu jakość produkcji jest zawsze pewna i pozwala na znaczące oszczędności kleju.

Pojemność topielnikaLitry35
Wydajność pompy Kg/h24/30
Tempo topienia* Kg/h18/24
Pompyszt.1-2
Wężeszt.1-2

Tank melter for reactive hot melt PUR type “WF” and “WHM”Continuous cycle hot melt applicator for thermo melting adhesives (HOT MELT) and reactive thermo melting adhesives (HOT MELT PUR).
- “ON SITE” opening system enabling safe and quick routine maintenance of the melting unit.
- CPU for the centralized supervision of the machine functions, of the processing data and times setting functions, of alarms and safety functions
- Automatic dosage system which removes, otherwise from the traditional systems, the manual implementations of the measurements of the glue quantity. The dosage remains even, even if the speed alters. Hereby the quality of the production is always sure and allows a interesting saving of glue.

Tank CapacityLitres35
Pump Rate Kg/h24/30
Melt Rate* Kg/h18/24
Pumpsn.1-2
Hosesn.1-2
 


powrót