Zdalne sterowanie jakością powietrza 24V

Sterowanie jakością powietrza (zasilane 24V) Pomiar i wskazanie zawartości CO² w powietrzu, temperatury oraz wilgotności powietrza; automatyczne otwieranie i zamykanie okna według ustawionych wartości progowych; sygnalizowanie przekroczenia tych wartości; przełącznik automatycznego lub ręcznego trybu pracy; rekomendowane połączenie z czujnikiem deszczu.

powrót