Zdalne sterowanie zegarowe 24V

Zaprogramowana data, czas i program załączania; duży i czytelny wyświetlacz; łatwe programowanie wspomagane tekstowo; programowanie urlopowe - sterowanie podczas dłuższej nieobecności; funkcja "astro rano i wieczorem" tj. automatyczna zmiana czasu przełączania zgodnie ze zmianą długości dnia.

Automatyczna obsługa okna dachowego według ustalonych wartości progowych.powrót