Zestaw testowy 230V

Do sprawdzenia funkcji rolet zewnętrznych sterowanych elektrycznie (E) po montażu a przed podłączeniem do instalacji elektrycznej.


powrót