NELF Polska Sp. z o.o.

wpis podstawowy

Kontakt

NELF Polska Sp. z o.o.
ul. Przedmiejska 6-10
54-201 Wrocław

tel.: 071 350 04 25
e-mail: biuro@nelf.pl
tel.: 071 350 04 35
Fax: 071 722 28 28

Kategorie produktów firmy:

Nelfalin Woodcoating WL 190

Wodny, transparentny lakier wypełniający do polewania, zanurzania i pędzla

Przeznaczenie : Wodna międzywarstwa wypełniająca do przemysłowego powlekania drewna

Charakterystyka produktu:
· Wysoce przezroczysty
· Znakomicie się rozlewa
· Zapewnia trwałą elastyczność

Skład:
Kopolimery akrylu
Kolor: bezbarwny
Gęstość w 20°C: 1,02 kg/dm³
Grubość warstwy: 15 >m sucha powłoka
Czas schnięcia: Pyłosuchy po ok. 60 minutach, suchy dotykowo po ok. 2 godz.
Możliwość nałożenia kolejnej warstwy: Po 6 godzinach
Połysk: mat
Zawartość części stałych: Ok. 21% objętościowo
Wydajność: ok. 14 m², mocno uzależniona od chłonności i gładkości podłoża
Przechowywanie: Minimalna trwałość podczas składowania wynosi 1 rok w oryginalnym pojemniku.
Przechowywać w temp. chłodnej, ale powyżej 5°C, w suchym pomieszczeniu.
Temperatura aplikacji: > 5 ºC i maximum wilgotności RH 85%
Środek czyszczący: Benzyna lakowa
Aplikacja: Pędzel/wałek/zanurzenie
Rozcieńczalnik: woda lepkość 13-15 sek DIN4
powrót