NELF Polska Sp. z o.o.

wpis podstawowy

Kontakt

NELF Polska Sp. z o.o.
ul. Przedmiejska 6-10
54-201 Wrocław

tel.: 071 350 04 25
e-mail: biuro@nelf.pl
tel.: 071 350 04 35
Fax: 071 722 28 28

Kategorie produktów firmy:

Nelfalin Woodcoating WL 135

Wodny, transparentny podkład do pędzla i zanurzania, do stosowania wewnątrz i na
zewnątrz


Przeznaczenie : Wodny podkład impregnujący do przemysłowego powlekania drewna

Charakterystyka produktu:
· Duża głębokość penetracji
· bardzo dobrze się rozlewa
· Posiada doskonałe właściwości grzybobójcze wg EN 152

Skład:
Kombinacja kopolimerów akrylu i alkidu
Kolor: Według kolekcji lazurów NELF
Gęstość w 20°C: 1,02 kg/dm³
Grubość warstwy: 15 um sucha powłoka
Czas schnięcia: Pyłosuchy po ok. 60 minutach, suchy dotykowo po ok. 2 godz.
Możliwość nałożenia kolejnej warstwy: Po 6 godzinach
Połysk: mat
Zawartość części stałych: Ok. 12% objętościowo
Wydajność: mocno uzaleŜniona od chłonności i gładkości podłoża, ok. 8-9 m² z litra
Przechowywanie: Minimalna trwałość podczas składowania wynosi 1 rok w oryginalnym pojemniku. Przechowywać w temp. chłodnej, ale powyżej 5°C, w suchym pomieszczeniu.
Temperatura aplikacji: > 5 ºC i maximum wilgotności RH85%
Środek czyszczący: woda
Aplikacja: Pędzel/wałek/zanurzenie
Rozcieńczalnik: woda lepkość 13-15 sek DIN4
Temperatura aplikacji: > 5 ºC i maximum wilgotności RH 85%
Środek czyszczący: woda


powrót