NELF Polska Sp. z o.o.

wpis podstawowy

Kontakt

NELF Polska Sp. z o.o.
ul. Przedmiejska 6-10
54-201 Wrocław

tel.: 071 350 04 25
e-mail: biuro@nelf.pl
tel.: 071 350 04 35
Fax: 071 722 28 28

Kategorie produktów firmy:

Nelfalin Woodcoating WL 510

Wodorozcieńczalny, grubowarstwowy lakier transparentny do wewnątrz i na zewnątrz

Przeznaczenie : Transparentna warstwa pośrednia i nawierzchniowa do przemysłowego powlekania drewna

Charakterystyka produktu:
· Bardzo dobrze się rozlewa
· Wysoce przezroczysty
· Bardzo dobra odporność na warunki atmosferyczne
· Na długo zachowuje elastyczność
· Stabilność połysku

Skład:
Samokrzyżujące się kopolimery akrylu
Kolor: bezbarwny
Gęstość w 20°C: 1,04 kg/dm³
Grubość warstwy: 60 um sucha powłoka
Czas schnięcia: W temp.20 °C i wilg. RH. of 65%, pyłosuchy po ok. 60 min, suchydotykowo po ok. 2 godzinach
Możliwość nałożenia kolejnej warstwy: Po 6 godzinach
Połysk: mat
Zawartość części stałych: ok. 30% objętościowo, ok. 34% wagowo
Wydajność: ok. 5 m², mocno uzależniona od chłonnościi gładkości podłoża
Przechowywanie: Minimalna trwałość podczas składowaniawynosi 1 rok w oryginalnym pojemniku.
Przechowywać w temp. chłodnej, ale powyżej 5°C, w suchym pomieszczeniu.
Temperatura aplikacji: > 10 ºC i maximum wilgotności RH 85%
Środek czyszczący: woda
Aplikacja: natrysk hydrodynamiczny, airless, pędzel (po rozcieńczeniu wodą 10-20%)
Rozcieńczalnik: jeśli zachodzi taka konieczność - woda
powrót