NELF Polska Sp. z o.o.

wpis podstawowy

Kontakt

NELF Polska Sp. z o.o.
ul. Przedmiejska 6-10
54-201 Wrocław

tel.: 071 350 04 25
e-mail: biuro@nelf.pl
tel.: 071 350 04 35
Fax: 071 722 28 28

Kategorie produktów firmy:

Nelfapre Woodprimer WD 230

Wodna, kryjący podkład izolujący do natrysku

Przeznaczenie : Wodna, grubowarstwowa warstwa podkładowa lub pośrednia (międzywarstwa) wypełniająca i
izolująca do przemysłowego powlekania drewna

Charakterystyka produktu:
· Szybkoschnąca
· Świetnie się szlifuje
· Doskonale zabezpiecza drewno egzotyczne

Skład:
kopolimery akrylu
Kolor: biały
Gęstość w 20°C: 1,26 kg/dm³
Grubość warstwy: 60 um sucha powłoka
Czas schnięcia: Pyłosuchy po ok. 30 minutach, suchy dotykowo po ok. 2 godz.
Możliwość nałożenia kolejnej warstwy: Po 6 godzinach
Połysk: mat
Zawartość części stałych: Ok 54 % objętościowo,
Wydajność: ok. 7-8 m², mocno uzależniona od chłonności i gładkości podłoża
Przechowywanie: Minimalna trwałość podczas składowania wynosi 1 rok w oryginalnym pojemniku.
Przechowywać w temp. chłodnej, ale powyżej 5°C, w suchym pomieszczeniu.
Temperatura aplikacji: > 5 ºC i maximum wilgotności RH 85% Środek czyszczący : Benzyna lakowa
Aplikacja: Natrysk hydrodynamiczny, airmix
Rozcieńczalnik: Nie zaleca się rozcieńczania
Środek czyszczący: woda


powrót