NELF Polska Sp. z o.o.

wpis podstawowy

Kontakt

NELF Polska Sp. z o.o.
ul. Przedmiejska 6-10
54-201 Wrocław

tel.: 071 350 04 25
e-mail: biuro@nelf.pl
tel.: 071 350 04 35
Fax: 071 722 28 28

Kategorie produktów firmy:

Nelfalite Hotairless Grondverf

Rozpuszczalnikowa międzywarstwa kryjąca do natrysku, do wewnątrz i na zewnątrz

Przeznaczenie: Kryjąca warstwa pośrednia do przemysłowego powlekania drewna

Charakterystyka produktu:
· Znakomita odporność na warunki atmosferyczne
· Bardzo dobrze się rozlewa
· Długotrwała elastyczność powłoki
· Nie wydziela silnego zapachu
· Łatwy w obróbce

Skład:
zmodyfikowane żywice alkidowe
Kolor: biały
Gęstość w 20°C: 1,15 kg/dm³
Grubość warstwy: 60 um sucha powłoka
Czas schnięcia:  suchy dotykowo po ok. 2 godzinach
Możliwość nałożenia kolejnej warstwy: Po 16 godzinach
Połysk: mat
Zawartość części stałych: ok. 45% objętościowo, 60% wagowo
Wydajność: 7-8 m²/z litra , mocno uzależniona od chłonności i gładkości podłoża
Przechowywanie: Minimalna trwałość podczas składowania wynosi 1 rok w oryginalnym pojemniku.
Przechowywać w temp. chłodnej, ale powyżej 5°C, w suchym pomieszczeniu.
Temperatura aplikacji: > 10 ºC i maximum wilgotności RH 85%
VOC: 431 gram/litr
Środek czyszczący: Benzyna ekstrakcyjna
Aplikacja: Natrysk hydrodymaniczny, airmix
Rozcieńczalnik: Benzyna lakowa
powrót