NELF Polska Sp. z o.o.

wpis podstawowy

Kontakt

NELF Polska Sp. z o.o.
ul. Przedmiejska 6-10
54-201 Wrocław

tel.: 071 350 04 25
e-mail: biuro@nelf.pl
tel.: 071 350 04 35
Fax: 071 722 28 28

Kategorie produktów firmy:

Nelfalin Harde Matvernis

Utwardzany lakier do drewna

Przeznaczenie: do wszystkich rodzajów drewna, do stosowania do wewnątrz i na zewnątrz (podłogi, schody,
meble, parapety)

Charakterystyka produktu:
· Wysoce odporny na ścieranie
· Wysoka przezroczystość
· Doskonała przyczepność
· Bardzo dobra rozlewność

Skład:
śywica uretanowo-alkidowa
Kolor: bezbarwny
Gęstość w 20°C: 0,90 kg/dm³
Grubość warstwy: 30 um sucha powłoka
Czas schnięcia: pyłosuchy po ok. 90 min, suchy dotykowo po ok. 5 godz.
Możliwość nałożenia kolejnej warstwy: Po 2 godzinach
Połysk: Półpołysk lub mat
Zawartość części stałych: ok. 41% objętościowo
Wydajność: 13 m²/litr przy 20 um suchej powłoki
Przechowywanie: Minimalna trwałość podczas składowania wynosi 1 rok w oryginalnym pojemniku.
Przechowywać w temp. chłodnej, ale powyżej 5°C, w suchym pomieszczeniu.
Temperatura aplikacji: > 5 ºC i maximum wilgotności RH 85%
VOC: 455 gram/litr
Środek czyszczący: Benzyna lakowa
Aplikacja: pędzel, wałek, natrysk
Rozcieńczalnik: Benzyna lakowa 0-5 %
Natryskiwanie
Rozcieńczalnik: Benzyna lakowa 15-20 %
ciśnienie natryskowe: 2,5 bar
dysza: 1,5 mm
powrót