NELF Polska Sp. z o.o.

wpis podstawowy

Kontakt

NELF Polska Sp. z o.o.
ul. Przedmiejska 6-10
54-201 Wrocław

tel.: 071 350 04 25
e-mail: biuro@nelf.pl
tel.: 071 350 04 35
Fax: 071 722 28 28

Kategorie produktów firmy:

Nelfalin Woodcoating WL 585

Wodorozcieńczalny, grubowarstwowy lakier lazurujący z dodatkiem poliuretanu do wewnątrz

Przeznaczenie : Transparentna warstwa pośrednia i nawierzchniowa do przemysłowego powlekania drewna do wewnątrz — w szczególności polecana do drzwi wewnętrznych

Charakterystyka produktu:
· Dobra przejrzystość
· Znakomicie się rozlewa
· Odporny na ścieranie
· Stabilność połysku
· Wysoce transparentny

Skład:
Samokrzyżujące się kopolimery akrylu, poliuretan
Kolor: bezbarwny, kolory z karty Nelf
Gęstość w 20°C: 1,03 kg/dm³
Grubość warstwy: 60 um sucha powłoka
Czas schnięcia: W temp.20 °C i wilg. RH. of 65% suchy dotykowo po ok. 1,5 godzinach
Możliwość nałożenia kolejnej warstwy: Po 6 godzinach
Połysk: półpołysk
Zawartość części stałych: ok. 30% objętościowo
Wydajność: 5-6 m²/litr przy 60 ųm suchej powłoki, mocno uzależniona od chłonności i gładkości podłoża
Przechowywanie: Minimalna trwałość podczas składowania wynosi 1 rok w oryginalnym pojemniku.
Przechowywać w temp. chłodnej, ale powyżej 5°C, w suchym pomieszczeniu.
Temperatura aplikacji: > 10 ºC i maximum wilgotności RH 85%
Środek czyszczący: woda
Aplikacja: natrysk hydrodynamiczny, airless
Rozcieńczalnik: rozcieńczanie nie jest zalecane
powrót