NELF Polska Sp. z o.o.

wpis podstawowy

Kontakt

NELF Polska Sp. z o.o.
ul. Przedmiejska 6-10
54-201 Wrocław

tel.: 071 350 04 25
e-mail: biuro@nelf.pl
tel.: 071 350 04 35
Fax: 071 722 28 28

Kategorie produktów firmy:

PERKOLEUM IMPREGNEEROLIE - olej impregnujący do drewna

od 97,75

Impregnat na bazie naturalnego oleju lnianego do ochrony ogrodowych elementów drewnianych takich jak pergole, wiaty, meble ogrodowe. Do nakładania pędzlem lub za pomocą natrysku – dzięki łatwej i wygodnej aplikacji możliwe jest pomalowanie dużych powierzchni w krótkim czasie. Dzięki
zawartości czystego oleju lnianego PERKOLEUM IMPREGNEEROLIE podkreśla niepowtarzalny rysunek drewna, zapobiega jego szarzeniu, reguluje wilgotność. Powierzchnię drewna pozostawia naturalną i matową.

Opakowania: 2,5l

Podana cena jest ceną detaliczną brutto za opakowanie 2,5l.


Skład: Na bazie czystego oleju lnianego i żywic alkidowych
Kolory: 4 odcienie transparentne
Czas schnięcia: 24 godziny
Możliwość nałożenia kolejnej warstwy: po 24-36 godzinach, w zależności od warunków atmosferycznych takich jak temperatura i wilgotność powietrza
Połysk: mat
Wydajność: mocno uzależniona od chłonności i gładkości podłoża. 5-15 m²/litra, bez uwzględnienia straty przy nakładaniu natryskowym
Temperatura aplikacji: 5 °C
Środek czyszczący: benzyna lakowa
Aplikacja: Płaski, szeroki pędzel lub natrysk
Rozcieńczalnik: Nie wymaga rozcieńczania
 

Przygotowanie powierzchni

Powierzchnia przeznaczona do pokrycia powinna być czysta, odtłuszczona, trwała i sucha. Wcześniejsze szczotkowanie i szorowanie podłoża nie jest konieczne. Po wstępnej obróbce zawsze należy nakładać dwie warstwy PERKOLEUM IMPREGNEEROLIE – pędzlem lub natryskowo. Produkt nie
wymaga rozcieńczania, również przy nakładaniu metodą natryskową. Przed użyciem środek należy dobrze wymieszać. Pierwszą warstwę należy nakładać cienko i równomiernie za pomocą pędzla lub natrysku. Jeśli zaistnieje taka potrzeba, nadmiar produktu należy usunąć za pomocą ściereczki. Kolejną warstwę można nałożyć po 24-36 godzinach, w zależności od warunków atmosferycznych takich jak temperatura i wilgotność powietrza. Narzędzia czyścić przy pomocy benzyny lakowej.
Chronić podłoże przeznaczone do natrysku przed wpływem środowiska.


Środki ostrożności

Ochrona skóry: używać odpowiednich rękawic ochronnych
Ochrona twarzy: jeżeli zachodzi taka konieczność używać okularów ochronnych
Tkaniny/papier zabrudzone zawartością tego produktu przechowywać wyłącznie w dobrze zamkniętym pojemniku, zalać wodą lub pozostawić na zewnątrz do wysuszenia ze względu na niebezpieczeństwo zapalenia.

Zalecenia bezpieczeństwa

Informacje te zawiera karta charakterystyki produktu. Karta taka dostępna jest u dostawcy.
Dane techniczne tutaj podawane zostały sporządzone na podstawie aktualnej wiedzy, P.K.KOOPMANS LAKFABRIEKEN zachowuje prawo wprowadzania zmian bez powiadomienia. Wyklucza się wszelką odpowiedzialność wynikającą z tych danych.
 

 powrót