OKNODEM Sp. z o.o.

wpis podstawowy

STOLARKA PPOŻ

System drzwi i ścianek przeciwpożarowych jest przeznaczony do wykonywania wewnętrznych i zewnętrznych przegród przeciwpożarowych w klasie odporności ogniowej od EI15 do EI120, z drzwiami jednoskrzydłowymi i dwuskrzydłowymi. Ponzio NT 78EI charakteryzuje się bardzo niską wartością współczynnika przenikania ciepła – dzięki zastosowaniu specjalnych, profilowanych przekładek termicznych o szerokości 35 mm i uszczelek.

 System posiada dwa typy wypełnień ogniochronnych: płyty gipsowe oraz innowacyjne wypełnienia glinokrzemianowe. NT 78EI posiada możliwość wykonania konstrukcji dymoszczelnych. Istnieje możliwość gięcia profili (konstrukcje łukowe). Dzięki trzykomorowej budowie i dodatkowym elementom wzmacniającym, system pozwala na wykonywanie konstrukcji o dużych gabarytach. W systemie zastosowane są dwa typy wkładów ogniochronnych: wkłady gipsowe oraz wkłady glinokrzemianowe. System pozwala na wykonywanie konstrukcji dymoszczelnych.

Charakterystyka

  • ścisłe powiązanie z innymi systemami rodziny Ponzio;
  • zlicowane skrzydła drzwi
  • wiele wariantów wykonania skrzydeł drzwiowych
  • możliwość wykonania konstrukcji łukowych
  • zastosowanie wypełnień o grubości 8-50 mm


powrót