Kontakt

EKSPRESS PCV SOKÓŁKA Sp. z o.o
Ul. Grodzieńska 32
16-100 Sokółka

tel.: 85-711 0688
e-mail: biuro@pcvsokolka.com.pl
tel.: 85-711 0681
e-mail: sklep@pcvsokolka.com.pl
tel.: 85-711 0685
Fax: +48 85 711 06 82

Kategorie produktów firmy:

energeto 4000

System energeto 4000 jest nowym kierunkiem w myśleniu o energooszczędności , gdyż wiąże się z wyeliminowaniem stosowanych dotychczas w profilach wzmocnień stalowych , które powodowały pogorszenie ich termiki .

Wszystko dzięki zastosowaniu nowych technologii: „bonding inside” - specjalnego skrzydła z zastosowaniem techniki klejenia szyb, oraz „powerdur insi de” - nowego rodzaju ram z zastosowaniem tworzywa sztucznego Ultradur High Speed, który zastępuje wzmocnienia stalowe stosowane w konwencjonalnych ramach.

Metalowe usztywnienie w profilach ram okiennych tworzy wskutek wysokiej przewodności cieplnej mostek termiczny. Wzmocniony włóknem szklanym termoplast zastępuje stal stosowaną w konwencjonalnych ramach z tworzywa sztucznego i zapewnia zdecydowanie lepsze właściwości izolacji cieplnej przy tych samych mechanicznych właściwościach okna. Wyeliminowanie wzmocnień stalowych pozwala na likwidację mostków termicznych i uzyskanie współczynnika przenikania ciepła U=1,0 W/mk . Jednocześnie uzyskuje się te parametry przy optymalnych gabarytach samych okien. Wąska konstrukcja zestawu rama+skrzydło powoduje , że powierzchnia szyb jest większa, co jest spełnieniem postulatu efektywnego wykorzystania w budynkach energii cieplnej pochodzącej ze Słońca .powrót