Firma Aluglass

wpis podstawowy

Stolarka p.poz Aluprof

MB-45D
System umożliwiający wykonywanie drzwi i segmentów przegród dymoszczelnych. Drzwi dymoszczelne MB-45D sklasyfikowane są w klasie dymoszczelności S30. Segmenty do wykonywania przegród dymoszczelnych MB-45D sklasyfikowane są w klasie dymoszczelności S60 wg normy PN-90/B-02867. System służy do wykonywania przegród dymoszczelnych wszędzie tam, gdzie nie ma wymogu stosowania stolarki przeciwpożarowej.


powrót