Firma Aluglass

wpis podstawowy

Ergono (alphaline) nowość

Ergono (alphaline) nowość

Najnowszej generacji profil 6 komorowy należący do najwyższej klasy jakości „A”. Ścianki zewnętrzne tych profili mają 3 mm grubości, a szerokość komór wewnętrznych wynosi minimum 5 mm. Budowanie domów energooszczędnych to nie tylko moda. Dzięki tej idei możliwe są ogromne oszczędności ciepła, mniejsze koszty eksploatacji, ochrona środowiska naturalnego. Celem budowania pasywnego jest zminimalizowanie energii potrzebnej  do ogrzania budynku. Jego osiągnięcie jest możliwe dzięki wyeliminowaniu mostków termicznych z konstrukcji domu w odniesieniu do wymiaru zewnętrznego, zapewnienie wysokiej szczelności budynku, wydajny system wentylacji z odzyskiem ciepła, minimalne straty ciepła przy przygotowaniu i dystrybucji wody do celów gospodarczych, wydajne użytkowanie prądu elektrycznego. Odpowiednie i właściwe okna do domów energooszczędnych powinny posiadać niski współczynnik przenikania ciepła.

Ten warunek spełniają okna w systemie Ergono, gdzie dla całego okna osiągalny jest wynik Uw=0,8 W/m²K
*6 Komór; 90 mm Szerokości


Klasa A
Profile okienne klasy A wyróżniają się grubością ścianek zewnętrznych wynoszącą min. 3 mm oraz obecnością komór wewnętrznych, których szerokość przekracza 5 mm. Do ich produkcji konieczne jest zużycie przynajmniej 10% PVC więcej, niż do produkcji profili klasy B. Powyższe parametry zapewniają następujące cechy użytkowe: Niska podatność na uszkodzenia. Silne łączenie naroży okiennych, co zapobiega groźnemu zjawisku ich pękania w zgrzewach. Wysoka stabilność . zwiększenie stabilności ram i skrzydeł na wygięcie i skręcanie. Doskonała odporność na zmiany temperatur. Gwałtowne zmiany temperatur w naszym klimacie w ciągu doby powodują, iż profil okienny musi wykonać olbrzymią pracę, przyjmując w tak krótkim czasie, tak dużą dawkę energii. Profil rozszerza się w dzień i kurczy w nocy. Powstają wysokie naprężenia, szczególnie na narożach okiennych. Doskonała odporność na zmiany termiczne. Poprzez stosowanie w standardzie układów 5-komorowych i dodatkowo zwiększenie grubości ścianek i szerokości komór co zmniejsza stratę ciepła. Doskonałe parametry izolacji akustycznej. Skuteczne tłumienie dobiegającego z zewnątrz hałasu.powrót