Firma Aluglass

wpis podstawowy

Systemy odymiające

Systemy oddymiania ratują życie

 

Standardowe systemy oddymiające GEZE

Systemy RWA do usuwania gazowych produktów spalania umożliwiają w przypadku pożaru szybkie i bezpieczne opuszczenie obiektu.  W celu zapewnienia prawidłowego oddymiania, w dolnej części budynku należy stworzyć duże powierzchnie napowietrzające doprowadzające do wnętrza świeże powietrze zastępujące dym. Rozwiązania systemowe, które muszą spełniać wysokie wymagania stawiane urządzeniom stosowanym w ochronie przeciwpożarowej, gwarantują koordynację układu sterującego  i uruchomienie wszystkich niezbędnych napędów oddymiających i napowietrzających za pomocą jednej z central GEZE RWA.

System oddymiania powinien składać się przynajmniej z:

  • napędów otwierających okna
  • centrali zasilającej
  • przycisku oddymiania
  • urządzenia do automatycznego wyzwalania alarmu, np. czujki dymu.
  • inne elementy systemu są opcjonalne
     

    Nasza Firma jest Partnerem Systemowym GEZE, ALUPROFpowrót