Kontakt

exlabesa building systems Sp. z o.o.
Porcelitowa 4
49-130 Tułowice

[mapa]
tel.: +48 77 426 60 85
e-mail: systemy@exlabesa.pl
Fax: +48 77 4 266 085 wew.20

Kategorie produktów firmy:

FasTech 50

Na przestrzeni ostatnich lat coraz bardziej powszechne stało się stosowanie ścian osłonowych w budynkach zarówno użyteczności publicznej, jak i prywatnej. Bezpieczniejsze, kuszące swą elegancją, dające możliwość kreatywnego projektowania budynków, pozwalają na maksymalizację użycia szkła w różnego rodzaju konfi guracjach. System FasTech50 opiera się o 50 mm widoczną powierzchnię konstrukcji
nośnej, spełniając wszelkie wymagania, a tym samym oferuje bardzo eleganckie rozwiązanie. Jest to systemem profi l aluminiowych służący do wykonywania lekkich ścian osłonowych o konstrukcji słupowo-ryglowej. Występuje w dwóch wariantach: standardowym oraz strukturalnym. Przeznaczony jest do stosowania w budynkach użyteczności publicznej, budynkach przemysłowych i mieszkalnych oraz innych budynkach i budowlach. Szeroki asortyment oferowanych materiałów (profi li, akcesoriów i okuć) pozwala na projektowanie i wykonywanie konstrukcji w dużym zakresie wymiarów i różnych konfiguracjach.

 

• Przepuszczalność powietrza : Klasa AE750
• Wodoszczelność: Klasa RE1500
• Odporność na obciążenie wiatrem: 1500 Pa
• Odporność na uderzenie ciałem miękkim: I4
• Współczynnik przenikania ciepła: Uf = 1,2 W/m2K*

 

Ogólny opis


System oferuje słupy fasadowe o szerokoŚci 50 mm oraz głębokości w zakresie od 19 mm do 300 mm oraz rygle w zakresie od 25 mm do 160 mm. Możliwy do uzyskania moment bezwładności słupa wynosi 4449,38 cm4. FT 50 daje możliwość zwiększenia momentu bezwładności przy użyciu specjalnie zaprojektowanych aluminiowych wzmocnień montowanych wewnątrz słupów. Wypełnienie w konstrukcjach stanowić mogą szyby, panele, płyty itp. Przy zastosowaniu zestawów trzyszybowych o najwyższych parametrach izolacyjności cieplnej możliwe jest uzyskanie bardzo dobrych współczynników
cieplnych dla całej konstrukcji, nawet ponizej 1,0 W/m2K. W systemie szklenie (wypełnienie) może sięgać 46 mm.


Wersja Hi


W systemie FasTech 50 istnieje możliwosc wyboru wersji Hi. W tej wersji w przestrzeni międzyszybowej umieszczany jest izolator wykonany z piany polietylenowej, co znacząco wpływa na poprawę współczynników cieplnych do poziomu Uf =1,2 W/m2K*

 

Funkcjonalność


FasTech 50 został przetestowany pod wzlędem większości wymogów w celu zapewnienia znakomitej funkcjonalności oraz bezpieczeństwa użytkowania. Węwnetrzny system odwodnienia oraz uszczelki stosowane w tym systemie wykonane są z EPDM i wykazują się doskonałą skutecznościa. System fasadowy FT 50 daje możliwość projektowania zróznicowanych ścian osłonowych, zawierających wszelkiego rodzaju konstrukcje okienne i drzwiowe.

 powrót