Kontakt

Knelsen Polska Sp. z o.o.
Mokra 16/1a
85-810 Bydgoszcz

[mapa]
tel.: 503 440 251
e-mail: biuro@knelsen.eu
tel.: 503 440 252

http://www.facebook.com/Knelsen-Polska-995656807126231/

Kategorie produktów firmy:

System montażu poza licem muru - KIK

Montaż Stolarki w Warstwie Ocieplenia – udana kooperacja.

             Jak powszechnie wiadomo „potrzeba jest matką wynalazków” a współpraca i kooperacja potrafi przynieść bardzo wymierne korzyści. Tak też stało się ze współdziałaniem firm Klinar oraz Knelsen Polska.

Obie firmy znane są na rynku z produkcji komponentów do montażu stolarki otworowej.

KLINAR – to producent podkładów podokiennych, znanych powszechnie na rynku pod nazwą „ciepłe parapety”.

KNELSEN GmbH – to wiodąca firma produkująca systemy zamocowań stolarki w warstwie ocieplenia – konsole.

 

Płynące z rynku zainteresowanie innowacyjnymi systemami montażu stolarki ze szczególnym uwzględnieniem montażu w warstwie ocieplenia zmotywowało nas do podjęcia współpracy i zaoferowania klientom nowego rozwiązania. Opracowano system, który ma za zadanie spełnić oczekiwania użytkowników zorientowanych na budynki energooszczędne i pasywne.

 Dwa najważniejsze czynniki na których się skupiliśmy to minimalizacja liniowego mostka termicznego oraz uzyskanie maksymalnej szczelności połączenia okno - mur.

 Jak wiemy budynki projektowane w standardzie NF40 i NF15 muszę spełnić bardzo rygorystyczne wymagania. Wartość współczynnika Ψe dla połączenia okien z murem w budynkach o standardzie NF15 wynosi 0,01 W/mK natomiast w standardzie NF40 0,1 W/mK.  Uzyskanie tej wartości na poziomie 0,01 W/mK praktycznie przesądza o umiejscowieniu stolarki w warstwie ocieplenia.

 Dodatkowo wymagana jest szczelność budynków, określona również w Warunkach Technicznych gdzie zalecana szczelność dla budynków z wentylacją mechaniczną lub klimatyzacją, a o takich mówimy, wynosi n50 < 1,5 1/h co więcej wartość ta dla budynku pasywnego jest jeszcze mniejsza i nie może przekraczać 0,6 1/h.

Współczynnik infiltracji powietrza dla otwieranych okien i drzwi w takich budynkach musi być na poziomie nie większym niż 0,3 m3 (m*h*daPa2/3), okna muszę być bardzo szczelne i nie ma mowy o stosowaniu w nich nawiewników.

 Z powyższego opisu wynika jasno, że nie tylko stolarka ale również jej połączenie z budynkiem musi spełnić bardzo rygorystyczne wymagania.

 Postanowiliśmy zatem połączyć swoje najlepsze produkty dedykowane dla budownictwa energooszczędnego i zaprojektować systemowy sposób montażu stolarki w ociepleniu połączony z blokiem podokiennym, który to blok dodatkowo podnosi właściwości termiczne najbardziej newralgicznej części obwodu okna jakim jest jego dolna krawędź.

  Jako dodatkowe doszczelnienie zastosowano specjalnie do tego systemu dedykowaną folię zewnętrzną o szerokości 250 mm, która obejmuje, otula całość połączenia wraz z opaską wykonaną ze styropianu grafitowego i zapewnia doskonałą szczelność całego połączenia.

 

Podstawowy pakiet całego systemu składa się z następujących elementów:

 

  • blok podokienny ze specjalną szyną wzmacniającą

  • konsole kątowe FMW

  • opaski ze styropiany grafitowego 50 x 100 lub 100 x 100

  • folia zewnętrzna paroprzepuszczalna o szerokości 250mm lub 300mm

  • folia wewnętrzna paroszczelna o szerokości 70mm

     

    W wypadku bardziej złożonych konstrukcji okiennych lub specyficznych warunków występujących na budowie, można system modyfikować stosując np. konsole przenoszące większe ciężary WS – do 237 kg na jedną konsolę lub też boczne i górne konsole płaskie EL, WM czy SFK kiedy nie mamy możliwości zastosowania konsoli kątowych. 

Mamy ogromną nadzieję, iż dalsza współpraca z firmami z branży, a w szczególności  z grupami montażowymi, skutkować będzie opracowywaniem kolejnych nowatorskich rozwiązań oraz unowocześnianiem i udoskonalaniem tych już istniejących.

 

Warto wspomnieć, że rozwiązanie nasze zostało zgłoszone w dniu 21.01.2015 roku w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej i oznaczone numerem P.411004.

 

 



powrót