D.A. Glass

wpis podstawowy

Kontakt

D.A. Glass
ul. Warszawska 55
35-205 Rzeszów

tel.: tel.:(+48) 17 744 93 30
e-mail: daglass@daglass.pl

Kategorie produktów firmy:

Szkło szklarniowe

Odpowiedni dobór szkła szklarniowego, może zwiększyć wydajność zbiorów o kilkanaście procent. Przy doborze szkła należy się kierować rodzajem i technologią uprawy, położeniem szklarni względem szerokości geograficznej oraz  klimatu. Firma D.A.Glass posiada odpowiednie programy komputerowe, które znacznie ułatwiają dobór parametrów optycznych szkła dla wszystkich stref klimatycznych”.

 

Transmitancja bezpośrednia – procentowa miara wartości przepuszczalności światła prostopadle padającego na szkło. O jakości szkła stanowi maksymalna jego wartość. Przepuszczalności światła, ogólnie stosowanego szkła, zaczyna się od transmitancji minimalnej 90%. Na podstawie wieloletnich doświadczeń i badań stwierdzono, że w umiarkowanej strefie klimatycznej, wzrost transmitancji szkła szklarniowego o 1% powoduje przyrost masy uprawy szklarniowej o 1 kg/m².

 

Transmitancja Hemisferyczna – średnia procentowa miara wartości przepuszczalności światła padającego na szkło mierzona pod kątami od 0º do 90º. Średni wynik tego pomiaru od kilku lat jest istotnym  parametrem określającym wartość szkła szklarniowego dla każdej uprawy. Wynik pomiaru hemisferycznego obnaża wszelkie wady szkła, których transmisja bezpośrednia nie uwzględnia.

 

"Haze" – Jest to stopień rozproszenia światła przechodzocego przez szkło mierzony w skali procentowej. Im wyższy jest współczynnik procentowy "Haze" tym większe jest rozproszenie światła a  szyba staje się mniej przezierną. Ogólnie obowiązująca zasada przewiduje stosowanie szkła o małym współczynniku "Haze" dla uprawy pomidorów, większy "Haze" dla papryki, a największy dla ogórków.

  powrót