Kontakt

D+H Polska sp. z o.o.
ul. Polanowicka Północna 8
51-180 Wrocław

[mapa]
tel.: 071 3235250
e-mail: dh-polska@dh-partner.com
Fax: 071 3235240

Kategorie produktów firmy:

okna oddymiające

Rozwiązanie Euro-SHEV:
– przebadane zgodnie z normą PN-EN 12101-2, certyfikaty wydane przez VdS – notyfikowaną jednostkę certyfikującą,
– na systemach aluminiowych wiodących producentów profili (m.in. Schüco, Aluprof, Reynaers,Heroal, Sapa, Wicona, Raico),
– z uwagi na występujące różnice w systemach aluminiowych, do każdego systemu projektowane są specjalne konsole do montażu napędów,
– zgodnie z normą każde wyprodukowane okno oddymiające przechodzi przez zakładową kontrolę produkcji,
– klapy dymowe montowane w dachu oraz w ścianie, zwane oknami oddymiającymi,
– wyposażone w odpowiednio dobrany napęd elektryczny (łańcuchowy lub zębatkowy),
– dobór rozmiarów i typów okien oddymiających uzależniony od parametrów i charakterystyki danego budynku, obliczany indywidualnie.

Korzyści z zastosowania okien oddymiających Euro-SHEV:
– kompletna dokumentacja (oznakowanie CE, deklaracja właściwości użytkowych)*,
– największy wybór dostępnych rozwiązań okien oddymiających na rynku,
– możliwość zastosowania na terenie krajów UE, gdzie norma PN–EN 12101-2 jest obligatoryjna, bez dodatkowych testów i certyfikatów,
– powierzchnia czynna oddymiania określona dla każdego okna indywidualnie.

* obecnie warunkiem wprowadzenia okien oddymiających na rynek jest oznakowanie ich znakiem CE

 

Firma D+H Polska na podstawie wartości uzyskanych od klienta, przeprowadza w programie „my-Calc” obliczenia czynnej powierzchni oddymiania, pozwalające na odpowiednią i przede wszystkim indywidualną specyfikację okien oddymiających. Program korzysta z bezwymiarowych współczynników Cv określonych w sposób doświadczalny, w zależności od kąta otwarcia i sposobu otwierania okna oraz stosunku wymiarów w świetle okna.

W programie szacuje się m.in.:
– wymiar geometryczny okna,
– wymiary skrzydła,
– system, z którego ma zostać wykonane okno,
– typ ramy oraz skrzydła,
– rodzaj szyby,
– rodzaj napędu,
– miejsce i sposób montażu napędu.

W specyfikacji okna oddymiającego znajduje się klasyfikacja w świetle normy PN-EN 12101-2:
– klasyfikacja niezawodności,
– klasyfikacja obciążenia śniegiem,
– klasyfikacja działania w niskiej temperaturze,
– klasyfikacja obciążenia wiatrem,
– klasyfikacja odporności na wysoką temperaturę.

 

 

Dokumenty wymagane podczas odbioru końcowego, okiennego systemu oddymiania:
- oznakowanie CE na oknie (etykieta CE powinna posiadać szczegółowe informacje dotyczące danego okna, m.in. powierzchnię czynną oddymiania oraz klasyfikację w świetle normy (PN-EN 12101-2),
- deklaracja właściwości użytkowych wystawiona przez firmę D+H Polska sp. z o.o.,
- elementy sterowania systemem oddymiania – dokumenty zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Klasyfikacja okien oddymiajacych:

Zgodnie z normą PN-EN 12101-2 urządzenie NSHEV musi spełniać wymagania i być odpowiednio sklasyfikowane, co określa wstępna kontrola systemu.

Powyższe wymagania w stosunku do okien oddymiających wykluczają stosowanie do oddymiania błędnych, nieaktualnych rozwiązań: okien niesklasyfikowanych, wyposażonych jedynie w napęd.

Badania, jakimi poddawane są okna oddymiające:
– klasyfikacja obciążenia śniegiem (okna dachowe) SL,
– klasyfikacja niezawodności RE,
– klasyfikacja obciążenia wiatrem WL,
– klasyfikacja działania w niskiej temperaturze T,
– wytrzymałość na wysoką temperaturę B,
– wyznaczenie efektywnej powierzchni aerodynamicznej.

 

Parametry okna wpływające na powierzchnię czynną:
Podczas doboru okien oddymiających pod uwagę bierze się następujące parametry:
- sposób i kierunek otwierania,
- stosunek szerokości do wysokość oraz kąt otwarcia.

 

Więcej informacji na stronie: http://www.dhpolska.pl/produkty/okna-oddymiajace.html powrót