Kontakt

G-U POLSKA Sp. z o.o.
ul. Wichrowa 26
60-449 Poznań

[mapa]
tel.: 061 6504000
e-mail: okucia@gupolska.pl
Fax: 061 6504001

http://www.facebook.com/gupolska/

Kategorie produktów firmy:

Taśma uszczelniająca do fug rozprężna GU BG2/300 10/1-4 mm,

Impregnowana dyspersją polimerową taśma uszczelniająca PUR. Odporna na intensywny deszcz powyżej 300 Pa (siła wiatru 9), znakomita izolacja cieplna i akustyczna.

 

   

  Cechy szczególne

  • spełnia wymagania BG2 wg DIN 18542
  • ochrona przed wiatrem, kurzem i opadami deszczu
  • otwarta na dyfuzję pary wodnej
  • wysoka siła klejenia podczas montażu
  • wysoka elastyczność po zamontowaniu
  • izolacja akustyczna i termiczna
  • możliwość zamalowywania farbami dyspersyjnymi

  Obszary zastosowań

  • do uszczelniania fug i połączeń w budownictwie wysokim oraz na fasadach
  • do zastosowania w konstrukcjach okien, budowlach metalowych, masywnych, drewnianych i z prefabrykatów
  • do usuwania mostków termicznych

   

  Dane i wymagania techniczne

  Taśma uszczelniająca do fug GU BG2/300Klasyfikacje i zaklasyfikowanieNorma NF/ISO/DIN
  Opis materiałuinpregnowana miękka pianka PUR
  Bazaograniczająca płomienie dyspersja polimerowa
  Grupa obciążeniaBG2DIN 18542
  Współczynnik przepuszczalności fuga≤1,0m3/[h×m×(daPa)n]*DIN EN 12114
  Szczelność fug na intensywny deszcz≥300 PaDIN EN 1027
  Odporność na zmiany temperatury-30oC do +90oCDIN 18542
  Odporność na działanie światła i warunków atmosferycznychwymagania spełnioneDIN 18542
  Zgodność z sąsiadującymi materiałami budowlanymiwymagania spełnioneDIN 18542
  Tolerancja wymiarowawymagania spełnioneDIN 7715 T5 P3
  Opór dyfuzji pary wodnejµ≤100DIN EN ISO 12572
  Wartość sd≤ 0,5 m przy 50 mm szerokości (otwarta na dyfuzję pary wodnej)DIN EN ISO 12572
  Klasa materiałów budowlanychB1 (trudno zapalne)DIN 4102

   

  Sposób zastosowania

  • Podłoże/Powierzchnia fugi

  Obróbka powierzchni fug: Usunąć stary pył, olej, smar, stary materiał uszczelniający oraz pozostałości zaprawy z bocznych powierzchni fug

  • Ustalenie szerokości fug

  Boczne powierzchnie fug muszą przebiegać równolegle. Zmierzyć szerokości fug i wybrać wymiary taśm zgodnie ze stwierdzonymi / oczekiwanymi tolerancjami fug (ewent. dokonać obróbki różnych wymiarów taśmy)

  • Przygotowanie taśmy

  Podczas docinania taśmy zachowywać naddatek wynoszący min. 1 cm na każdy metr. Odciąć zaciśnięty fragment początkowy i końcowy rolki. Usunąć osłonę folii samoprzylepnej i wkleić wstępnie ściśniętą taśmę w fugę. Należy zacząć od pionowej fugi. Docisnąć mocno stronę samoprzylepną do bocznej strony fugi. Należy przy tym uważać, aby taśma nie została rozciągnięta na długość,ponieważ taśma po pewnym czasie powróci do swojej pierwotnej długości, może to spowodować pojawienie się nieszczelnych miejsc.

  • Połączenia czołowe taśmy

  Poszczególne długości taśmy mogą być w fudze wydłużane przez zetknięcie ze sobą dokładnie przyciętych taśm i ich lekkie zgniecenie

  • Obróbka w przypadku fug krzyżowych i teowych

  Taśmę należy najpierw wkleić w fugę pionową. Następnie taśmy należy włożyć w fugi poziome i dosunąć do taśmy w fudze pionowej. Nie należy przy tym wydłużać taśmy, lecz ją zagnieść

   Magazynowanie

  W nieotwartym opakowaniu e chłodnych (+1oC do +20oC) i suchych warunkach  powrót