Kontakt

G-U POLSKA Sp. z o.o.
ul. Wichrowa 26
60-449 Poznań

[mapa]
tel.: 061 6504000
e-mail: okucia@gupolska.pl
Fax: 061 6504001

http://www.facebook.com/gupolska/

Kategorie produktów firmy:

Klej do aluminium Alu 2K GU

Specjalny środek do klejenia narożników kątowych w oknach i drzwiach oraz do sklejania elementów z metalu i tworzyw sztucznych. Nie zawiera rozpuszczalników; nie narusza powierzchni pokrywanych proszkowo.

 

■ Sklejone przy pomocy kleju do aluminium Alu 2K GU profile drążone mogą zostać później powleczone proszkowo
■ Klej do aluminium Alu 2K GU cechuje się w połączeniach konstrukcyjnych łatwą obsługą kartusza tandemowego ze statyczną rurką mieszalnikową
■ Klej do aluminium Alu 2K GU jest tiksotropowy, nie kapie, nie zawiera rozpuszczalników, oraz po utwardzeniu może być lakierowany
■ Klej do aluminium Alu 2K GU cechuje się dobrą odpornością na działanie warunków atmosferycznych

 Obszary zastosowań

■ Zastosowanie w specjalistycznych zakładach do produkcji aluminiowych okien, drzwi i fasad: klej do aluminium Alu 2K GU nadaje się do konstrukcyjnego klejenia aluminiowych kątowników narożnikowych w anodyzowanych oraz powlekanych proszkowo profilach ram maskujących i skrzydłowych
■ W zakładach specjalistycznych produkcji pojazdów klej ten jest używany do konstrukcyjnego klejenia połączeń dociskowych konstrukcji warstwowych z włókna szklanego
■ Klej do aluminium Alu 2K GU stosowany jest do klejenia spoin płyt gipsowo-włóknowych oraz do wypełniania fug montażowych do szerokości 8 mm oraz wykonywanych później otworów, lub do naprawy uszkodzonych fug
■ Przystosowany również do klejenia innych materiałów, jak np. aluminium i HPL

Dane i wymagania techniczne

Klej do aluminium Alu 2K GUKlasyfikacje i zastosowaniaNorma NF/ISO/DIN
Baza2-składnikowy klej reakcyjny PUR,bez rozpuszczalników
(nie zawierający lotnych związków organicznych,
punkt wrzenia <+170 0C)
Właściwość utwradzonej powłoki przy +200Cciągliwo-twardy
Stosunek mieszania składników objętosciowychA:B=1,0:1,0 ml
Lepkość przy +200C 
-Mieszanina kleju do aluminium Alu 2K GU beżowego
-Środek wiążący
-Utwardzacz
o niskiej lepkości- konsystencja pasty
o niskiej lepkości-konsystencja pasty
o niskiej lepkości- konsystencja pasty
Gęstość 
-Mieszanina kleju Alu 2K GU beżowego

ok. 1,52 g/cm3

DIN EN 542
Żywotność wsadu 100 g przy +200Cok.60 minut
Czas obróbki kartusza tandemowego za statyczną
rurką mieszalnikową przy +200C tandemowym 
pistoletem ciśnieniowym
ok.45 minut
Twardość funkcjonalna np.klejonych połączeń 
kątowników narożnych przy +200C
ok.6 godzin
Czas utwardzania do osiągnięcia twardości
końcowej
ok.24 godzin
ok.7 dni
Minimalna temperatura zastosowaniaod +7 0C
Odporność na rozciąganie przed zerwaniemw +200C ok. 18,0 N/mm2
Twardość Shore utwardzonej powłoki przy +200C85 Shore-DDIN 53505

Sposób zastosowania

■ Klejenie Aluminium: tylko na chemicznie przygotowanych lub lakierowanych powierzchniach; Aluminium gładkie nie daje się kleić trwale i zabezpieczyć przed starzeniem, bez odpowiedniego przygotowania wstępnego klejonych powierzchni
■ Klejenia materiałów o różnej rozszerzalności muszą być oceniane w szczególności przy obciążeniu w zmieniających się zakresach temperatur roboczych odnośnie ich długoterminowego zachowania
■ Klej zmienia wskutek działania promieni słonecznych kolor, ale nie swoją trwałość!
■ Nanoszona ilość: średnio ok. 20 g / kątownik narożnikowy
■ Czasy przydatności oraz odpowiednio wymagane czasy dociskania mogą zostać dokładnie ustalone tylko na podstawie własnych prób, ponieważ mają na nie wpływ czynniki takie, jak m.in. materiał, temperatura, nanoszona ilość, wilgotność oraz inne kryteria. Osoba dokonująca obróbki powinna dodać do wskazanych wartości zapasy bezpieczeństwa
■ Czyszczenie: Czyszczenie nieutwardzonego kleju do aluminium 2K GU odbywa się przy pomocy środka czyszczącego Alu GU. Czyszczenie utwardzonego kleju do aluminium Alu 2K GU jest z reguły możliwe tylko mechanicznie

Procedura mieszania

■ Na otwarty kartusz z klejem nakręcona zostaje statyczna rurka mieszalnikowa. Przez naciskanie ręcznego lub ciśnieniowego pistoletu klej homogenicznie mieszany w statycznej rurze mieszalnikowej zostaje naniesiony bezpośrednio na suchy, odpylony i odtłuszczony profil, a części zostają połączone i aż do osiągnięcia twardości funkcjonalnej są mocowane/dociskane
– Pierwsze 20 g zmieszanego kleju ze względów bezpieczeństwa (technika napełniania kartuszy) nie powinny zostać wykorzystane do klejenia! Czas obróbki wynosi ~45 min/RT. W przypadku krótszych przerw w pracy w czasie obróbki przy ponownym dozowaniu zostaje do rurki mieszalnikowej dodany ponownie świeży klej. W ten sposób przez cały dzień roboczy można pracować z wykorzystaniem statycznej rurki mieszalnikowej
– Po zakończeniu pracy zużyta rurka mieszalnikowa pozostaje na module kartuszy; przy ponownym rozpoczęciu pracy rurka mieszalnikowa zostaje wymieniona na nową; teraz ponownie należy spuścić pierwszą dawkę ~20 g, zanim będzie można dalej kleić

Magazynowanie

■ Oryginalne opakowania przechowywać szczelnie zamknięte, w suchym miejscu, przy temperaturach od +15°C do +25°C bez bezpośredniego nasłonecznienia

Wskazówki bezpieczeństwa

■ Środek wiążący dla kleju do aluminium Alu 2K GU nie musi być oznakowany w rozumieniu rozporządzenia o materiałach niebezpiecznych (GefStoffV)
■ Utwardzacz dla kleju do aluminium Alu 2K GU musi być oznakowany w rozumieniu rozporządzenia o materiałach niebezpiecznych (GefStoffV)powrót