Kontakt

G-U POLSKA Sp. z o.o.
ul. Wichrowa 26
60-449 Poznań

[mapa]
tel.: 061 6504000
e-mail: okucia@gupolska.pl
Fax: 061 6504001

http://www.facebook.com/gupolska/

Kategorie produktów firmy:

Środek czyszczący do PCV GU, rozpuszczający

rodek czyszczący PVC GU, rozpuszczający, nadaje się w szczególności do przygotowania do klejenia lub usuwania zaznaczeń i większych zanieczyszczeń oraz do czyszczenia różnego rodzaju nietransparentnych, termoplastycznych tworzyw. Odporność na warunki pogodowe kleju została zbadana przez urzędowo dopuszczony Instytut Tworzyw Sztucznych – Południowoniemieckie Centrum Tworzyw Sztucznych w Wurzburgu – z uwzględnieniem dyrektywy RAL 716/1 rozdział 3.2.5 i uzyskała wynik pozytywny

 

Dane i wymagania techniczne

Środek czyszczący do PCV GU,rozpuszczającyKlasyfikacje i zastosowaniaNorma NF/ISO/DIN
Bazamieszane estry kwasów monokarboksylowych,
bezwonne i niezawierające chlorowanych 
węglowodorów
Gęstośćok 0,90 g/cm3DIN EN 542
Minimalna temperatura stosowaniaok +50C
Temperatura zapłonu-40C
temperatura samozapłonu+4600C

Obszary zastosowań

■ Środek czyszczący do PVC GU rozpuszczający, jest stosowany w wyspecjalizowanych zakładach jako lekko rozpuszczający środek czyszczący do profili z twardego PVC, białego, w produkcji okien z tworzyw sztucznych

Sposób zastosowania

■ Czyszczenie suchej, odpylonej powierzchni materiału odbywa się przy pomocy niepylących i niebarwiących szmatek z celulozy lub bawełny. W przypadku mocno zakurzonych powierzchni konieczne jest wstępne czyszczenie przy pomocy środka czyszczącego do PVC GU, nierozpuszczającego
■ Ze względu na higroskopijne działanie rozpuszczonego PVC rozpuszczające środki czyszczące z zasady mogą być stosowane wyłącznie w suchych warunkach! Z reguły wystarczające jest jednorazowe zmycie czyszczonej powierzchni, ewentualnie w przypadku bardziej intensywnego zabrudzenia czynność czyszczenia może zostać powtórzona po utwardzeniu powierzchni materiału

Magazynowanie

■ Oryginalne opakowania przechowywać szczelnie zamknięte, w suchym miejscu, przy temperaturach od +15°C do +25°C bez bezpośredniego nasłonecznienia

Wskazówki bezpieczeństwa

■ Środek czyszczący do PVC GU, rozpuszczający, musi być oznakowany w rozumieniu rozporządzenia o materiałach niebezpiecznych (GefStoffV)powrót