Kontakt

G-U POLSKA Sp. z o.o.
ul. Wichrowa 26
60-449 Poznań

[mapa]
tel.: 061 6504000
e-mail: okucia@gupolska.pl
Fax: 061 6504001

http://www.facebook.com/gupolska/

Kategorie produktów firmy:

Próg GU-thermostep 204

Najlepsze właściwości ter­mi­czne
Nasze ide­alnie do siebie dopasowane kompo­nenty tworzą kompletny system uszc­zel­nień, który spełnia wszystkie wymagania w aspekcie oszczędzania energii i dotyczących tego rozporządzeń

 • Ten sam profil bazowy dla ele­mentów z drewna i tworzywa
 • Stosowane dla skrzydeł o grubości od 78 mm
 • Cał­kowita ochrona strony zewnętrznej (pogodowej) dzięki pro­filowi alumi­niowemu.
 • Nadaje się do budowania "bez barier" zgodnie z DIN 18040

Gwa­ran­towana optymalna zabudowa
W ele­mentach podnoszono-przesuwnychpróg jest jednym z najważniejszych ele­mentów sys­temu. Jest on indywidualnie i w sposób optymalny dopasowany do każdego sys­temu pro­fili.

 • Pro­file poszerzające mon­towane są na pro­gach łącząc w ten sposób powierzchnie i tworząc wraz z pro­giem i ościeżnicą ele­mentu płaszczyznę ciągłą zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz pomies­zczenia
 • Szyna posiada w dolnej partii dwie uszc­zelki, które znacznie skracają czas mon­tażu i redu­kują ilość potrzebnego silikonu

Próg GU-thermostep 204 Gwa­ran­towana optymalna zabudowa

Dla zapobiegania szkód budowlanych pow­stałych pod wpływem wilgoci konie­czne jest pro­fes­jo­nalne uszc­zel­nienie pomiędzy oknem a murem budynku. Zaleta progu GU-thermostep 204 polega na tym, że ościeżnica boczna i powierzchnie zewnętrzne progu przebiegają w przypadku każdego sys­temu zawsze w jednej powierzchni.

Oznacza to, że położona na zewnątrz płaszczyzna ochrony przeciwpogodowej można być pod­dana obróbce w jednej płaszczyźnie z ościeżnicą i pro­giem. Zapewnia to optymalne uszc­zel­nienie, zapobiega uszkodzeniu budynku spowodowanego wilgocią oraz umożliwia bezpie­czny montaż.

Zastosowanie:

 • ele­menty drew­niane
  Próg GU-thermostep 204 ofe­ruje optymalne dopasowanie sys­temu do ele­mentów drew­nianych o odstępie skrzydeł 22, 25, 28 mm oraz o grubości drewna od 78 mm we wszystkich dostępnych sche­matach.
 • Ele­menty tworzywowe
  Zastosowanie dla wszystkich znanych sys­temów pro­fili PCV posiadających grubość od 78 mm w różnych sche­matach.


powrót