Kontakt

G-U POLSKA Sp. z o.o.
ul. Wichrowa 26
60-449 Poznań

[mapa]
tel.: 061 6504000
e-mail: okucia@gupolska.pl
Fax: 061 6504001

http://www.facebook.com/gupolska/

Kategorie produktów firmy:

HS-SPEED Limiter

Przy zamykaniu lub otwieraniu ele­mentów podnoszono-przesuwnych z dużą prędkością pow­staje w fazie przyśpies­zenia energia kinetyczna, którą trudno jest wyhamować.

HS-SPEED Limiter ogra­nicza przyśpies­zenie skrzydła i przeciwd­ziała ewen­tualnym szkodom budowlanym i doznaniu obrażeń przez użyt­kownika. 

HS-SPEED Limiter:

  • Bez ogra­niczeń komfortu użyt­kowania
  • Łatwy montaż
  • późniejsze dopo­sażenie
  • Dla ele­mentów z drewna, z PCV i aluminium

Szczególnie sprawdza się w następujących zakre­sach:

  • Objekty podwyższonego ryzyka
  • Wszelkie ins­tytucje pod­legające prze­pisom o zapobieganiu wypadkom (UVV)
  • Wszelkie ins­tytucje, w których przebywają dzieci, takie jak przedszkola, szkoły itp.

Dane techniczne

Zakres zastosowańSzerokość skrzydła [mm]
Wysokość skrzydła [mm]
Ciężar skrzydła w [kg]Porządek ustawienia skrzydeł (schemat)
GU-934do 3300do 3250do 400A/C/G/K
GU-937do 2200do 2765do 150A/C/G/K


powrót