Kontakt

G-U POLSKA Sp. z o.o.
ul. Wichrowa 26
60-449 Poznań

[mapa]
tel.: 061 6504000
e-mail: okucia@gupolska.pl
Fax: 061 6504001

http://www.facebook.com/gupolska/

Kategorie produktów firmy:

Napędy wrzecio­nowe ELTRAL / 230 V AC

Dal otwierania i zamykania dużych i ciężkich okien dachowych i fasadowych napędy wrzecio­nowe GU są rozwiąza­niem optymalnym. W cen­trach handlowych, tea­trach, na lot­niskach czy ogro­dach zimowych nowo­czesne napędy wrzecio­nowe GU troszczą się o wygodne, automatyczne, odświeżające przewie­trzanie pomies­zczeń.

Dane techniczne

Przegląd pro­gramuS80
Siła ciągnąca / naciskająca [N]800
Pobór prądu [A]0,12
Szerokość otwarcia [mm]300 – 750
Klasa ochrony [IP]54
Tempe­ratura oto­czenia [°C]-5 do +75
Wymiary [mm]
B x H x L

43 x 76 x (190 + skok)


powrót